De Oude Vest wordt vernieuwd. Dat willen we samen doen met alle Dendermondenaren. Via participatie hebben we al heel wat input gekregen. Op basis hiervan stellen we een voorontwerp voor. Op 30 maart is er een infomarkt waarop we meer uitleg geven en feedback verwachten. Hieronder kan u de volledige informatie terugvinden die ook op de website van stad Dendermonde kan nalezen, https://www.dendermonde.be/ontwerp-oude-vest-krijgt-meer-en-meer-vorm. 

Ontwerp Oude Vest krijgt meer en meer vorm

We komen stap per stap dichter bij een nieuw ontwerp voor de Oude Vest. Het lokaal bestuur koos ervoor om de herinrichting van de winkel-wandel-woonstraat participatief aan te pakken. Iedereen kan z’n stem laten horen over hoe we van de Oude Vest een aangenamere plek kunnen maken. Bekijk ook de video!

Onze Oude Vest wordt een aantrekkelijke plek waar iedereen zich goed voelt en graag verblijft. Van shoppers die graag winkelen, vrienden die een terrasje doen, toeristen die rondkuieren, stadsgenoten die er wonen tot het gezin met kinderen die langskomen. 

Infomarkt

Wil jij meedenken over hoe we de Oude Vest verder moeten inrichten? Op dinsdag 30 maart om 20 u. ben je welkom op de digitale infomarkt. We nemen je mee in alle reeds gezette en nog te zetten stappen van het traject. De ontwerper stelt het voorontwerp voor en het bestuur verduidelijkt hoe ze in haar beslissingen aan jullie inspraak tegemoet kwam. Alle vragen of suggesties zijn welkom. Samen bouwen we zo verder aan het definitieve ontwerp.

Schrijf je op voorhand in via oudevest@dendermonde.be. Vermeld je naam en e-mailadres. Je ontvangt later via mail een link die je toegang geeft tot de infomarkt. Meer praktische info volgt binnenkort op www.dendermonde.be/oudevest.

Participatie

In september en december dacht de bevolking mee na over hoe de Oude Vest er in de toekomst mag uitzien. We kregen heel wat adviezen van de meerdenkers en adviesinstanties. Ook heel wat geïnteresseerde Dendermondenaren deelden hun ideeën via het participatieplatform https://denkmee.dendermonde.be. We bundelden alle adviezen en suggesties. De voorbije maanden is er intensief achter de schermen gewerkt door de ontwerper Sweco, de participatiebegeleider O2 en de medewerkers van het lokaal bestuur. Het college van burgemeester en schepenen bekeek al deze adviezen en hakte op basis hiervan een aantal knopen over het ontwerp door. Nu werkt de ontwerper verder aan het ontwerp en houdt rekening met alle opmerkingen van de verschillende doelgroepen om zo tot een mooi gedragen ontwerp te komen. We willen dit samen met jou doen!

Wat staat er al vast?

Indeling Oude Vest
In de Oude Vest nemen we drie delen waar, elk met een andere functie en karakter, maar toch vormen ze samen één geheel.
Deel 1 bevindt zich tussen Leopoldlaan en Sint-Jacobstraat/Dijkstraat. Dit deel wordt de hoofdingang van de Oude Vest en geeft toegang tot de binnenstad en de parking Mechelse Poort.
Deel 2 loopt van Sint-Jacobstraat tot Lindanusstraat en geeft toegang tot de toekomstige parking Hof van Saeys (voormalige Abdijschool) of de shop & go-plaatsen op de Oude Vest.
Deel 3 tussen Lindanusstraat en Brusselsestraat wordt een aangename voetgangerszone. Deze zone is ongeveer 230 meter lang, dat is dezelfde afstand vanaf de rotonde in de Stationsstraat tot de ingang van het station.

Flaneren langs terrasjes, etalages, groen en water
Voetgangers zullen ongestoord etalages kunnen bekijken en wandelen op de brede flaneerzones naast de gevels. Tijdens het shoppen of wandelen kan je genieten van een verfrissend drankje op een van de vele gezellige terrasjes. Of je kan even rusten in het groen of met je voeten in het water baden. Voor de jongere bezoekers worden er natuurlijke speelelementen geplaatst tussen het groen en in het water. Ook de kunstliefhebbers zullen het naar hun zin hebben. Voor elk wat wils!

Met de wagen
We voorzien een berijdbaar gedeelte voor fietsers en/of wagens. Tussen Leopoldlaan en Lindanusstraat ligt de berijdbare strook aan de zuid-oostzijde (kant oude brandweerkazerne) van de groene strook. Deze wisselt ter hoogte van de Lindanusstraat tot de Brusselsestraat naar de noord-westzijde (kant Oude Vismijn). De kant van het berijdbaar gedeelte ligt telkens langs de kant met de meeste garages en opritten. Zo worden conflicten tussen het gemotoriseerd verkeer en de zachte weggebruiker zoveel mogelijk beperkt. Op die manier krijgen we langs de andere kant een zeer ruime, rustige voetgangerszone. Dit breekt de rechtlijnigheid van de straat en verduidelijkt de overgang van woonerf naar voetgangersgebied. Het wisselen van de berijdbare zone wordt ook gekoppeld aan de toegang van de parking Hof van Saeys, dat het eindpunt vormt voor het autoverkeer. De zachte weggebruiker krijgt overal prioriteit op de hele Oude Vest.

Er komt een lus met eenrichtingsverkeer als je van de Oude Vest richting Dijkstraat, Bogaerdstraat en Papiermolenstraat rijdt. Via kruispunt Mechelse Poort rijd je de Oude Vest binnen. Van daar kan je doorrijden naar een van onze centrumparkings of shop & go-plaatsen. Om de Oude Vest uit te rijden, kan je via dezelfde weg terugkeren, of je rijdt via de Sint-Jacobstraat naar Leopoldlaan, of via de Dijkstraat-Bogaerdstraat naar de Noordlaan.

Hierdoor creëren we meer ruimte voor de zachte weggebruiker (o.a. aan het KASK), maar ook voor het gemotoriseerd verkeer (aan de nauwe bocht Papiermolenstraat). Bovendien zal er geen gemotoriseerd verkeer meer vanuit de Dijkstraat naar de Oude Vest rijden, waardoor we sluipverkeer over de Oude Vest naar Sint-Jacobstraat tegengaan en waardoor de kans op aanrijdingen op het kruispunt Dijkstraat - Oude Vest sterk verlaagd wordt. Op het kaartje zie je op welke manier de straten bereikbaar zijn met de auto. De oranje lijnen zijn straten met eenrichtingsverkeer, de gele lijnen zijn dubbelrichting.

Parkeren
Op de Oude Vest van Leopoldlaan tot Lindanusstraat voorzien we 25 betalende shop & go-plaatsen waar je max. 30 minuten kan parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor personen die een snel een boodschap willen doen en daarna het centrum weer verlaten. Andere kortparkeerders en personen die langer in de omgeving wensen te verblijven, worden naar de ondergrondse parkeerplaatsen begeleid. Een dynamisch parkeergeleidingssysteem geeft aan of er nog vrije plaatsen zijn. Zo wordt parkeerzoekend verkeer beperkt. Kort- en langparkeerders zullen hun wagen kwijt kunnen in de ondergrondse parking Hof van Saeys en in de parking Mechelse Poort.

Het gratis kwartiertje blijft behouden. De maximumparkeertijd in de zones voor betalend parkeren op straat wordt van 3 uur naar 2 uur teruggebracht. In de Brusselsestraat worden er kortparkeerplaatsen voorzien voor max. 2 uur vanaf de rotonde aan de Leopoldlaan tot aan het Heldenplein. Vanaf het Heldenplein tot aan de Vlasmarkt worden betalende shop & go-plaatsen voorzien met een parkeertijd van max. 30 minuten. Deze komen bovenop de 25 shop & go-plaatsen op de Oude Vest.

Toegankelijkheid
Er worden 16 parkeerplaatsen voor personen met een beperking voorzien in de Oude Vest en de Brusselsestraat. Elf van deze plaatsen worden aangeboden binnen de parkings Mechelse Poort en Hof van Saeys.

In het ontwerp wordt rekening gehouden met toegankelijkheid, zo zal er weinig of geen hoogteverschil zijn tussen het berijdbaar deel en de flaneerzone voor voetgangers. Dit zorgt voor een beter comfort voor personen met een fysieke beperking en zorgt voor een betere oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Het stimuleert automobilisten ook om trager te rijden, omdat er voetgangers van de ene flaneerzone naar de andere kunnen wandelen.


Duurzame Oude Vest
We bereiden ons voor op de mogelijke gevolgen van de klimaatwijziging. Duurzaamheid speelt een zeer belangrijke rol in de heraanleg. De Oude Vest past zich aan onder én boven de grond. Er is bewust gekozen om al het hemelwater in de Oude Vest bij te houden. Daar waar mogelijk zal het regenwater in open bedding worden gehouden, zodat dit een speels element vormt in het ontwerp. Enkele (groene) delen in de straat worden waterdoorlatend, zodat het water in de bodem kan sijpelen. We vergeten het verleden van het Vestje niet door het Vaardeken weer deels zichtbaar te maken. In de groenzones worden natuurlijke speelelementen voorzien, zoals stapstenen, zodat het naast functioneel ook een speels element is, extra aantrekkelijk voor kinderen.

Bereikbaarheid

Voetgangerszone (deel 3)
Voor de handelaars worden er laad- en losmomenten voorzien tussen 8.30-11 u. en tussen 18.30-21 u. Een bewoner uit deel 3 van de Oude Vest krijgt steeds toegang tot deel 3. Een bewoner zonder garage of privéparkeerplaats krijgt max. 30 min. om te laden en te lossen. Huisvuilophaling krijgt toegang. De toegangscontrole zal verlopen via nummerplaatcontrole door ANPR-camera’s. Personen die er werken, kunnen een vergunning aanvragen om deel 3 te mogen betreden wanneer dat nodig is.

Erf (deel 2) en zone 30 (deel 1)
Het berijdbaar deel is zowel door fietsers als automobilisten te gebruiken en zal ook voor dwarsende voetgangers uitnodigend zijn. Deel 2 wordt erf, de auto is daar te gast. Deel 1 krijgt fietssuggestiestroken of wordt een fietsstraat. Zo blijven de overrijdbare delen ook veilig voor fietsers en voetgangers. In het niet-berijdbare deel is er ruimte om te flaneren.

Voor fietsers en voetgangers blijft de Oude Vest bereikbaar uit alle richtingen. Er worden ook voldoende fietsstallingen voorzien.

Bekijk de video

Via deze link  vind je de video met interviews.

Heb je nog vragen of opmerkingen, contacteer oudevest@dendermonde.be. #project9200

Meer informatie:

1ste schepen Leen Dierick 0478/42 80 00