Ondanks de coronacrisis hielden de meeste overheidsdiensten zich in 2020 stipter aan de betalingstermijnen voor facturen dan in 2019. De FODs Economie, Financiën, Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, alsook de Kanselarij van de Eerste Minister, lieten op dit vlak de beste cijfers sinds 2016 neertekenen. Enkele andere overheidsdiensten scoorden echter minder goed dan vorige jaren, onder meer de FOD Gezondheidszorg en Justitie. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-Kamerlid Leen Dierick. 

Dierick: “Dit is een positieve evolutie. De meeste administraties van de nieuwe Vivaldi-regering hebben facturen vaker tijdig betaald dan tijdens vorige legislatuur. Laattijdige betalingen kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemingen, in het bijzonder voor KMO’s, zeker nu zij in de coronacrisis kampen met kasproblemen. Liquiditeit is cruciaal voor ondernemingen om te kunnen overleven. Ook zij hebben rekeningen te betalen. De overheden in ons land, zowel federaal, regionaal als lokaal, moeten het goede voorbeeld geven en facturen op tijd betalen.”

Via schriftelijke vragen bekwam Leen Dierick (CD&V) cijfers over de betalingstermijn van de federale overheidsdiensten. De meeste diensten hanteren een standaard betalingstermijn van 30 dagen voor bedrijven.

De meeste overheidsdiensten deden het in 2020 beter dan in 2019. Bij Binnenlandse Zaken is de verbetering het meest spectaculair. Dankzij een nieuw boekhoudsysteem werden in 2020 86% van de facturen tijdig betaald, aanzienlijk beter dan in 2019 (52%) en 2018 (41%). Ook de FOD Financiën scoorde beter in 2020, met 86% tijdige betalingen tegenover 76% in 2019. Net als de FODs Economie, Buitenlandse Zaken en de Kanselarij van de Eerste Minister scoorden deze diensten in 2020 het best sinds 2016. Ook de FOD’s Werkgelegenheid en Sociale Zaken scoorden in 2020 beter dan in 2019, al betaalden zij ooit wel stipter.

Enkele overheidsdiensten deden het echter minder goed in 2020. Na jaren van verbetering, daalde de stiptheid van FOD Justitie in 2020, van 66% naar 63%. Ook de FOD Volksgezondheid betaalde beduidend minder stipt in 2020 met slechts 61% tijdige betalingen, tegenover 90% (2019) en 92% (2018).

Dierick hamerde al meermaals op het belang van tijdige betalingen. Ze diende eerder een voorstel in om de achterpoortjes voor de verlenging van de betalingstermijn toe te metsen. De aangevraagde adviezen die zijn binnengekomen waren alvast positief over het voorstel. Momenteel is het nog wachten op het oordeel van de Raad van State. “Met mijn wetsvoorstel wil ik bekomen dat de overheid sneller facturen betaalt aan bedrijven. Door de verificatietermijn mee te rekenen in de maximale betaaltermijn, zullen ondernemingen dus binnen de 30 dagen moeten betaald worden, en kan die termijn niet langer verlengd worden tot 60 dagen,” besluit Dierick.

Meer informatie:
Leen Dierick - 0478/42 80 00