Tijdens de coronacrisis daalde het aantal controles naar de veiligheid van kinderspeelgoed door de Economische Inspectie aanzienlijk. In 2019 voerde de inspectiediensten nog 1.813 controles uit, in 2022 nog slechts 400. Een daling van 78%. Cd&v-Kamerlid Leen Dierick vroeg de cijfers op bij Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS).

“De coronacrisis was deel van het probleem, maar nu is het hoog tijd dat onze inspectiediensten opnieuw een tandje bijsteken in de controle van kinderspeelgoed. Het speelgoed van onze kinderen moet veilig zijn. De cijfers over aantal inbreuken tonen aan dat dit dringend nodig is”, zegt Leen Dierick.

Het aantal uitgevoerde controles door de Economische Inspectie daalt sinds 2019 systematisch. Van 1813 in 2019 naar 400 in 2022. Toch stelde de overheid relatief veel meer inbreuken vast. In 2019 werden 296 inbreuken vastgesteld, in 2022 werden 280 inbreuken vastgesteld (ondanks het lager aantal controles).

De mogelijke sancties die de FOD Economie en regering kan opleggen zijn: een verbod om het product op de markt te brengen (via een ministerieel besluit) of het opstellen van een proces-verbaal of het geven van waarschuwingen. Ondanks een totaal aantal van 1.125 inbreuken sinds 2019, werden sindsdien slechts 6 artikelen bij ministerieel besluit van de markt geweerd. Wel werden sinds 2018 in totaal 300 producten teruggeroepen.

Klachten

Het aantal klachten dat de FOD Economie ontving over speelgoed gaat net zoals het aantal inbreuken in stijgende lijn. In 2019 ontving het vijf klachten, in 2022 acht klachten. De vaakst voorkomende klachten betroffen: kleine onderdelen die kinderen kunnen inslikken, klachten over het leeftijdsadvies op het speelgoed, klachten over de chemische samenstelling, risico voor beknelling of ontbrekende info, zoals de afwezigheid van de CE-markering (die aangeeft dat het product voldoet aan de geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte) of over de traceerbaarheid van het speelgoed.

Dierick: “Het is de taak van de overheid om niet-conform of gevaarlijk speelgoed uit de markt te halen. Ouders moeten er altijd zorgeloos van uit kunnen gaan dat het speelgoed geen risico’s meebrengt voor hun kind. Het is onaanvaardbaar dat producenten of handelaar bewust of uit nonchalance de veiligheidsregels niet in acht nemen. Ik hoop alvast dat Minister Dermagne gehoor heeft naar mijn oproep om de controles op te voeren, de coronacrisis is nu eenmaal voorbij”, besluit Kamerlid Leen Dierick.

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00