Uitgerekend vandaag op Werelddierendag keurt de Kamercommissie Economie in tweede lezing nieuwe garantieregels bij de aankoop van dieren goed. “Met deze nieuwe regels is er een betere bescherming voor het dier, de koper én de verkoper”, besluit Oost-Vlaams cd&v Kamerlid Leen Dierick.

Een huisdier aankopen is anders dan een paar schoenen aankopen. Daarom was het noodzakelijk dat na een verbetering van de garantieregels voor de aankoop van producten of diensten er ook een specifieke en duidelijke garantieregels worden ingevoerd voor de aankoop van dieren. “Met deze nieuwe garantiewet zorgen we voor duidelijke afspraken tussen de koper én de verkoper in het belang van de diergezondheid. Goede afspraken, maken goede vrienden!”, aldus Leen Dierick.

Wat houden de nieuwe garantieregels juist in?

  • Er geldt een garantietermijn van 1 jaar.
  • Gedurende de volledige garantietermijn van 1 jaar bestaat er een omkering van de bewijslast (voorheen 6 maanden) in het voordeel van de koper. De koper moet gedurende de volledige garantietermijn niet aantonen dat het gezondheidsprobleem reeds bestond bij de levering van het dier. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden als hij kan bewijzen dat het gezondheidsprobleem niet bij het moment van verkoop aanwezig was of pas later zou ontstaan zijn. Bv. Gaat de klant met een pup zes keer per dag de trappen naar zijn appartement op en af, dan vergroot de kans dat de hond last krijgt aan zijn gewrichten. Dit kan gezondheidsproblemen tot gevolg hebben waar de verkoper niet aansprakelijk voor gesteld kan worden.
  • De koper informeert de verkoper onmiddellijk wanneer een gezondheidsprobleem zich manifesteert en maken onderling afspraken in het belang van de diergezondheid.
  • Bij dringende medische zorg mag de koper een dierenarts naar keuze raadplegen. De kostprijs van de medische behandeling zijn te laste van de verkoper.