In de nacht van zondag 29 op maandag 30 november reden onze strooidiensten voor het eerst uit. Hiermee is dan ook officeel het strooiwinterseizoen van start gegaan. In samenwerking met de Fietsersbond en het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de stad haar strooiroutes grondig onder de loep genomen, met extra aandacht voor de veiligheid van onze fietspaden tijdens de wintermaanden. De samenwering resulteerde in een nieuw strooiplan voor de fietspaden.Nieuw strooiplan

Het nieuwe strooiplan voor fietspaden bevat 15 kilometer aan extra fietspaden die worden opgenomen in het winterbeheer. De verschillende stooiroutes en bijkomende informatie kan je raadplegen via deze link. Voor bijkomende vragen of opmerkingen kan je terecht via winter@dendermonde.be . Extra investeringen

Het stadsbestuur investeerde in de aankoop van een extra pekelstrooier voor de fietspaden en breidde haar pekelaanmaakinstallatie uit, een investering van 55.000 euro. Verder zijn er nu ook twee kleinere voertuigen voorzien voor het ijs- en sneewvrij houden van de fietspaden naast de 2 reeds aanwezige vrachtwagens om de gemeentewegen te strooien. Hierdoor kunnen we sneller strooien en kan er ook meer ingezet worden op het strooien van pekel in plaats van droog zout, wat veel efficiënter en duurzamer is.Draag mee jouw steentje bij!

Bewoners en eigenaars waarvan de privé-eigendom grenst aan een voetpad moet, altijd zijn/haar voetpad sneeuw- en ijsvrij houden. De stad ondersteund hierin om de twee jaar via het uitdelen van stooizout (zak 10 kg). De volgende bedeling zal doorgaan in het najaar van 2021.

Wees alert bij vreeswiet, matig je snelheid en wees voorzichtig!
Een oprecht dankjewel aan onze strooidiensten!