De bestaande gebouwen van de gemeentelijke basisschool De Toverboon in Sint-Gillis zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer aan de huidige comfort- en energie-eisen. De kosten om de bestaande gebouwen te herstellen en verder te onderhouden zijn buiten proportie. Een nieuw schoolgebouw met een brede en multifunctionele invulling biedt antwoord op de uitdagingen van de toekomst.

Een totaalproject met sloop van de huidige constructies op de site van de basisschool en de realisatie van een nieuw schoolgebouw voor zowel kleuter als lagere school is de meest efficiënte, duurzame en op termijn de meest economische oplossing. De bouwplannen van het nieuwe schoolgebouw zullen geconcretiseerd worden vanuit de visie van brede en multifunctionele school. Dit wil zeggen dat naast het onderwijsaanbod ook andere diensten en organisaties worden betrokken in de school en dus hun verschillende functies delen. De gemeentelijke basisschool wordt zo het kloppend hart van de buurt, zowel tijdens als na de schooluren.

Voor de invulling van het nieuwe schoolgebouw zijn de eerste verkennende gesprekken met de mogelijk te betrekken verenigingen en diensten van het lokaal bestuur achter de rug. Zo werd in overleg gegaan met de sportdienst, KASK, IBO, kinderopvang, bibliotheek, buurthuis… . Op basis van hun noden en eisen gaan we verder in overleg met de betrokken partijen om zo het bouwprogramma te concretiseren en te budgetteren.

Voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw werd een subsidieaanvraag ingediend bij AGION, het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs. Het lokaal bestuur bekijkt met het Onderwijs van Steden en Gemeenten en AGION of het project mits voorfinanciering uitgevoerd kan worden voor het doorlopen van de volledige wachttijd.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00