Het lokaal bestuur wil bouwen aan een sterk sociaal netwerk in het centrum én in de deelgemeenten. In het meerjarenplan #project9200 staat de ambitie om voor de 60-plussers van Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels een nieuw lokaal dienstencentrum (ldc) uit te bouwen. Het dienstencentrum vormt een ontmoetingsplaats voor de plaatselijke leefgemeenschap en versterkt het sociaal netwerk. Daarnaast wenst het lokaal bestuur ook te voorzien in kwaliteitsvolle kinderopvang in elke deelgemeente.

Locatie

Het lokaal bestuur besliste eerder al om het vierde ldc uit te bouwen in de zogenaamde Westhoek (Oudegem, Schoonaarde, Appels en Mespelare). Na onderzoek werd besloten om het vierde ldc op te richten in Oudegem. Deze deelgemeente heeft een centrale ligging, is vlot bereikbaar, met parkings in de buurt, en telt bovendien ook het meeste mensen in de doelgroep. De site is centraal gelegen in de Westhoek en in de gemeente. Ook voor kinderopvang is de site ideaal gelegen tussen de twee scholen. Er is een ruime tuin, geschikt voor buitenactiviteiten. Bovendien kan de tuin ook meer opengesteld worden voor het publiek. De vzw Parochiale werken en het lokaal dienstencentrum zullen elkaar versterken en ondersteunen. Het lokaal bestuur streeft naar synergie in haar patrimonium, door zowel een ldc als een kinderopvang te voorzien op éénzelfde locatie past dit perfect in de doelstellingen.

Wat mag u verwachten?

In het nieuwe ldc komt een gelijkvloerse ruimte met een grote ontmoetingsruimte en hobbyruimte die van elkaar gescheiden kunnen worden door een beweegbare wand. Daarnaast voorzien we een keuken, toog, sanitair en twee vergaderruimtes. De bestaande kleine zaal van het parochiecentrum wordt gesloopt omwille van het geplande bouwvolume van het nieuwe ldc.

De ruimtes op het gelijkvloers werden gedeeld gebruikt door de vzw Parochiale Werken en het ldc. Verenigingen zullen de ruimtes kunnen afhuren. Tijdens de weekends kunnen de ruimtes ook verhuurd worden aan particulieren voor familiefeesten, babyborrels, verjaardagsfeesten… . 

Het aanbod wordt afgestemd op de noden van de lokale bevolking en zal georganiseerd worden in samenspraak met de plaatselijke verenigingen. Het zal voornamelijk bestaan uit sociale dienstverlening, ontmoeting, ontspanning, maaltijden, thuiszorg en buurtzorg. 

Tot slot, voorzien we op de eerste verdieping van het gebouw een gemelde opvang waar 40 kinderen, voor en na school, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en tijdens vakanties terecht kunnen. De werking van de opvang staat los van de samenwerking tussen de vzw en het ldc.

Samenwerking

Het nieuw lokaal dienstencentrum en de vzw Parochiale Werken zullen elkaar versterken en ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking tussen het lokaal bestuur en de verenigingen van Oudegem een grote meerwaarde is. De verenigingswerking op de vernieuwde site zal een optimale aanvulling zijn op de activiteiten van het nieuwe ldc.

Werken

De geplande werken zullen een duurtijd van 1,5 à 2 jaar in beslagnemen. De verenigingen zullen tijdelijk onderdak moeten vinden op een andere locatie, het lokaal bestuur zal hen hierin zoveel als mogelijk bij staan. De vzw Parochiale Werken zal gecompenseerd worden voor de hinder die ze ondervinden.

Meer informatie:

Leen Dierick – 0478 42 80 00