De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft op 28 januari 2021 een nieuw betalingsuitstel op de consumentenkredieten en hypothecaire kredieten met roerende bestemming zoals mobilhome goedgekeurd. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 31 maart 2021 en voor maximale periode van 3 maanden.  CD&V-Kamerlid Leen Dierick lag mede aan de basis van deze steunmaatregel dat werd ingevoerd in mei 2020.

“Vele gezinnen ondervinden door de crisis financiële moeilijkheden,” zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). “Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet (zoals een auto of wasmachine) kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen.”

Om van het uitstel te kunnen genieten moet voldaan worden aan volgende voorwaarden:

Voorwaarden:  

 • Kredietnemer vraagt zelf om een betalingsuitstel 

 • Geen betalingsachterstand op 1 januari 2021.  

 • De door het coronavirus veroorzaakte crisis moet hebben geleid tot daling of verlies van inkomsten wegens tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte door COVID-19, sluiten of beëindiging van een beroepsactiviteit, beperkende maatregelen op initiatief van autoriteiten ten gevolge van COVID 19. Voor gezinnen volstaat het dat het inkomen van een van de partners is gedaald of weggevallen.  

 • Maandelijkse terugbetaling van kapitaal en interest van het krediet bedraagt minstens 50 euro per maand.  

 • Tijdelijk uitstel moet verplicht worden toegestaan indien voorwaarden zijn vervuld en kan max. 3 maanden bedragen. Indien roerend vermogen op zicht- en spaarrekening cumulatief groter is dan 25.000 euro, is de kredietgever niet meer verplicht om uitstel te geven.  

 • Het totaal toegekende betalingsuitstel (het toegekende in 2020 en het nieuwe betalingsuitstel in 2021) mag in totaal maximaal 9 maanden bedragen.

Er mogen geen dossier- of administratieve kosten worden aangerekend voor dit betalingsuitstel.

  Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

  Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

  Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.