Mama, mag ik mee gaan betogen?

70 000 mensen voor de klimaatmars in december. Vorige week donderdag zakten tijdens de schooluren zo’n 3000 middelbare schoolstudenten af naar Brussel. Vandaag doen meer dan 12000 studenten dit opnieuw.

“Mama, mag ik morgen ook mee gaan naar Brussel en afwezig blijven in de les voor een beter klimaat”, het is een vraag die gisteren vele ouders gekregen hebben. En het is ongetwijfeld een vraag waarmee we als ouder wat gewrongen zitten. Ja, het is goed dat onze kinderen ervan bewust zijn dat er geen planeet B is en het is ook goed dat ze opkomen voor hun eigen mening en dat ze mee pleiten voor meer inspanningen voor het klimaat. Maar het wringt wel ergens dat ze daarvoor van school blijven … . Ze aanmoedigen en feliciteren om iets onwettig te doen, is ook niet de bedoeling. Iedere ouder zal daarover in eer en geweten oordelen en zijn kind wel of niet toestaan om naar Brussel te komen, er zijn in deze geen goede of slechte leerlingen/ouders.

En laat ons eerlijk zijn, het is maar al te gemakkelijk om het belang van deze manifestatie van tafel te vegen door met het vingertje te wijzen naar hen voor hun spijpelgedrag of nog makkelijker om ze belachelijk te maken door aan hen te vragen of ze ook bereid zijn om niet meer op reis te gaan met het vliegtuig, om niet meer online te kopen, om geen kampvuur meer te maken of om hun brommer te verkopen.

Laat ons dit niet doen en toch het signaal serieus nemen. Want een zeer belangrijk punt hebben deze leerlingen alvast binnen gehaald of ze nu aanwezig zijn in Brussel of niet: ze hebben ervoor gezorgd dat klimaat nog hoger op de politieke agenda staat én dat er ook op school, in de sportclub, aan de keukentafel, op familiefeestjes… wordt gesproken over klimaat. Er wordt over gediscussieerd tussen jong en oud. Het opent de ogen van velen: van de politiek, van de ouders, van de leerkrachten … kortom, van iedereen. En het is net dat draagvlak dat we nodig hebben als we écht iets willen veranderen aan het klimaat.

Willen we de opwarming van de aarde aanpakken, dan kunnen we dat niet alleen. Als politici moeten we de doelstellingen vast leggen en moeten we maatregelen voorstellen om die doelstellingen te halen. Gewoon pleiten voor doelstellingen is op zich niet moeilijk, dat kan iedereen, zowel meerderheid als oppositie.  Maar ze daadwerkelijk omzetten in concrete maatregelen en resultaten boeken, dat is wat anders. Er zijn al heel wat realisaties gebeurd, denk maar aan de inspanningen voor hernieuwbare energie, de strijd tegen zwerfvuil, de betonstop…

Maar er moet nog meer gebeuren. En het zijn uiteraard niet alleen de politici die iets kunnen doen aan ons klimaat. Iedereen van ons kan in zijn omgeving al kleine en grote stappen zetten. De verwarming wat lager op het werk, thuis of op school, de fiets nemen in plaats van de auto om naar de sportclub te gaan, geen plastic zakjes gebruiken, een zwerfvuilactie houden met de jeugdbeweging, minder lang onder de douche staan….het zijn maar kleine zaken, maar ze leveren wel iets op! We kunnen ook verder gaan…zoals zonnepanelen plaatsen, woningen goed isoleren, ledverlichting plaatsen… het helpt allemaal in de strijd tegen de opwarming van onze aarde.

Maar we moeten hierbij ook rekening houden, dat niet iedereen dergelijke investeringen kan doen. Alleenstaanden of mensen met een laag inkomen kunnen niet én zonnepanelen, én een electrische wagen én zijn stookolietank vervangen. Zij willen misschien wel hun steentje bijdragen voor het klimaat, maar ze kunnen het niet. Ook daar moeten we oog voor hebben, iedereen moet mee.

Het is sowieso indrukwekkend dat twee initiatiefneemsters zoveel jonge mensen op de baan kunnen krijgen. Dat is sterk, zeer sterk. Als dezelfde strijdvaardigheid wordt omgezet in daadkracht, dan zijn we een ganse stap vooruit. Enkel samen redden we ons klimaat en onze planeet Aarde! Als mama van twee tienerdochters, als schepen van klimaat in Dendermonde en als lid van de interparlementaire klimaatcommissie geeft het mij alvast nog meer moed om me ten volle in te zetten voor het klimaat!

 

Leen Dierick

Mama van twee tienerdochters
Schepen van klimaat te Dendermonde
Federaal volksvertegenwoordiger CD&V