Lof voor elke hof is een groot succes: meer dan 2.000 gratis planten worden aanstaande zaterdag afgehaald

Om tot een klimaatrobuuster Dendermonde te komen is het belangrijk dat er bijkomend groen aangeplant wordt. Die bijkomende bomen zijn niet enkel van belang op openbaar domein, maar ook iedere burger kan een -figuurlijk dan- steentje bijdragen aan een groenere stad.

Daarom lanceerde het lokaal bestuur de actie ‘Lof voor elke Hof’ waarbij ieder Dendermonds gezin de kans kreeg om een gratis inheemse (fruit)struik of een boompje te bestellen. Bij de keuze van de plantensoorten werd rekening gehouden met de inpasbaarheid in een doorsnee tuin en met het effect op biodiversiteit. De gekozen planten zijn nuttig voor insecten of hebben bessen die als voedsel kunnen dienen voor vogels. De struiken en bomen hebben ook het Plant van Hier-label, voor zover beschikbaar (www.plantvanhier.be).

Vorige week werd bovendien het Bomencharter ondertekend, waarin het lokaal bestuur onderschrijft in deze legislatuur zoveel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied. Dit door aanplanting op openbaar domein, maar ook door de burgers te stimuleren om bomen aan te planten. Deze actie past dus perfect in dit opzet. We zijn  trouwens van plan om nog nieuwe acties op te zetten in het kader van het Bomencharter.

De actie Lof voor elke Hof-actie werd een groot succes met maar liefst 2.208 bestelde planten. De Dendermondenaar is blijkbaar een liefhebber van frambozen met 751 bestellingen, wat maar liefst een derde van de planten is een framboos. De andere keuzes zijn: 411 ex. aalbes of rode bes, 310 ex. kruisbes of stekelbes, 208 ex. rode kornoelje, 178 ex. hazelaar, 137 ex. vlier, 127 ex. spork of vuilboom en 86 ex. lijsterbes.

Op zaterdag 7 maart konden de bestellingen afgehaald worden.

 Meer info:

Leen Dierick - 0478/42 80 00