Zijn ze nu helemaal niet goed meer bij hun hoofd op het stad? Gaan ze nu echt al dat gras laten groeien? Wat voor een zicht gaat dat geven! Geen zorgen, het is een doordachte keuze. We maken van Dendermonde een bij-aardige stad! Er is namelijk heel wat leven (bijen, vlinders en tal van andere insecten) aanwezig in ons openbaar groen. En hun aanwezigheid vormt een bron van voedsel voor andere dieren (vogels, egels …). We willen onze biodiversiteit meer ademruimte geven. Hoe we dat gaan doen? Door onder andere minder frequent te maaien!

Leve het (on)kruid? #maaibeheer

We gaan het gras niet zomaar laten groeien en haar gang laten gaan. Het maaitempo wordt aangepast. Zo zullen de maairegimes variëren van om de 4 à 5 weken tot 2 of slechts 1 maal per jaar. Hierdoor beschermen we de grond tegen hevige droogteperiodes en krijgen planten en bloemen tussen het langere gras meer bloeikansen. Een grotere diversiteit aan planten, bloemen, kruiden vormt een rijkdom voor grote en kleine dieren. Als stad willen we iedereen aanzetten tot ‘lui’ tuinieren en als stad willen we dan ook het goede voorbeeld geven en haar burgers inspireren. Dat betekent wel niet dat jij het onkruid voor jouw deur of de stad voor haar openbare gebouwen mag laten zegevieren!

Minder maaien heeft tal van voordelen!

  • Graszones drogen minder snel uit tijdens warme zomers
  • De CO2-uitstoot verlaagt doordat de grasmachines minder uitrijden
  • Hooibeheer is een oude beheerstechniek ten voordele van de bloemen
  • De kruiden en lange grassen leveren een rijk voedselaanbod voor allerlei insecten en andere dieren. Naast voedsel bieden ze ook nest- en schuilplekken.
  • Gras maaien is één van de grootste tijdrovende activiteiten van de Technische Uitvoeringsdiensten. Door minder te moeten maaien kunnen we onze middelen en personeel inzetten voor andere zaken.

Doe je mee? Fantastisch, dat doe je zo!

We zouden het bijzonder fijn vinden mocht jij in kader van de Week van de Bij en de actie Maai Mei Niet een handje helpen om de natuur meer ademruimte te geven. Daarom enkele concrete tips en links waar je naartoe kan surfen voor meer informatie.

  • Maak een foto of video van een eigen gemaakt of creatief versierd insectenhotel in de tuin of op je terras. Bezorg deze ten laatste op zondag 6 juni via  groenbeleid@dendermonde.be. Via loting wordt een winnaar bekendgemaakt die een zakje zaden krijgt met nectarrijke bloemen voor een perceel van 15-25m².
  • Maai enkele kronkelpaden doorheen je tuin. Deze maai je om de 4 à 5 weken zodat ze beloopbaar blijven. De kruiden en lange grassen naast je pad maai je rond 15 juni voor de eerste keer. Laat hier en daar een hoekje onaangeroerd, zodat insecten niet plots zonder voedsel vallen. Een tweede maaibeurt kan tussen september en november. Hou dit een paar jaar aan en je krijgt een kleurrijke bloemenpracht.
  • 20 tuintips van de provincie Oost-Vlaanderen voor een klimaatgezonde tuin vind je hierhttps://www.dendermonde.be/nieuwsdetail/9271/klimaatgezonde-tuinen-in-dendermonde.
  • De Aziatische hoornhaar is een geduchte vijand voor onze inheemse bijen. Hou je een oogje mee in het zijl? Kom je een nest tegen, meld het ons. Lees er alles over via https://www.dendermonde.be/nieuwsdetail/9252/aziatische-hoornaar-zoeken

Bedankt voor jouw inzet!