Een klimaatpact, dat wettelijk verankerd is in een klimaatdecreet en klimaatwet, is de volgende redelijke stap richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en federaal Kamerlid Leen Dierick stellen vandaag de CD&V-klimaataanpak voor: “Elke generatie ligt wakker van het klimaat. Willen we een sprong voorwaarts maken, dan moeten burgers, politiek en middenveld de handen in elkaar slaan. Voor het einde van dit jaar moet er een klimaatpact op tafel liggen.”, klinkt het. Op elk niveau dienen de CD&V-vertegenwoordigers eerstdaags een uniform voorstel in. “We willen een samenwerkingsakkoord waarbij Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de federale overheid een traject naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België uittekenen tegen 2050. Met concrete doelstellingen, zowel tussentijds als per sector. Daarbij is het belangrijk dat elke overheid voor eigen deur veegt en dat we samen verantwoordelijkheid opnemen.”, zeggen Bothuyne en Dierick.

De klimaatverandering tegengaan is één van de beleidsuitdagingen die bij uitstek op internationaal niveau moet aangepakt worden. Europa moet voor ons de koploper in de wereld zijn in de aanpak daarvan. CD&V wil dat ook concreet vertalen met een versterkte aanpak in eigen land, verder bouwend op het reeds gevoerde klimaatbeleid. We halen tot op vandaag elke internationaal afgesproken doelstelling. En CD&V wil dat zo houden. Daarbij moet het over meer gaan dan alleen het uitspreken van ambitieuze doelstellingen. Een sterk klimaatbeleid moet immers redelijk zijn. ‘Redelijk’ zoals in ambitieus, uitvoerbaar, haalbaar, betaalbaar en ook sociaal.

Het klimaatpact is geen vrijblijvende oefening, de doelstelling is ambitieus: Vlaanderen en België klimaatneutraal. “Zo’n project kan niet in een vrijblijvend kader gerealiseerd worden. We willen daarom werk maken van een klimaatdecreet.”, zegt Bothuyne. “Een decretaal kader dat niet alleen doelstellingen vastlegt, maar ook de beleidsaanpak, het klimaatpact en de opvolging ervan, vastlegt.”, aldus het CD&V-parlementslid. Ook de federale overheid moet binnen haar bevoegdheden werk maken van een dergelijke aanpak. Leen Dierick: “We leggen het traject, de doelstelling en de aanpak met een klimaatpact wettelijk vast. Het federale niveau is op dit vlak een partner van de deelstaten. Het is belangrijk dat elk zijn verantwoordelijkheid opneemt richting een klimaatneutrale samenleving.”

Het is daarom van belang dat het klimaatbeleid ruim wordt gedragen en dat iedereen mee is. “We willen een breed maatschappelijk draagvlak. Eenieder op het terrein zal het klimaatbeleid mee uitvoeren, het bedrijfsleven en de vakbonden, maar ook bijvoorbeeld consumentenorganisaties, onze lokale besturen en uiteraard milieuorganisaties. Zij moeten dus betrokken worden in het beleid.”, aldus Leen Dierick. 

Daarnaast is ook wetenschappelijke onderbouwing van belang. Een op te richten klimaatraad moet onze wetenschappelijke instellingen samenbrengen. Die know how moet het hele proces van het klimaatpact bewaken en helpen onderbouwen.

Robrecht Bothuyne en Leen Dierick stellen meteen ook enkele concrete maatregelen voor die ze in het pact willen opnemen: “Een vliegtaks, in Europees verband, waarbij wie het vliegtuig neemt, solidair mee betaalt aan een sterker klimaatbeleid. Met de opbrengst wil CD&V jaarlijks 160 miljoen euro in betere treinverbindingen en infrastructuur investeren. Daarnaast moet er tegen 2030 een verbod op de verkoop van personenauto’s met een verbrandingsmotor komen en vanaf 2023 willen we enkel nog zero-emissie-bedrijfswagens. Tot slot moeten onze woningen versneld energiezuinig gemaakt worden. Om dat te realiseren moeten energierenovatiepremies omhoog in plaats van omlaag, gecombineerd met renteloze leningen en ontzorging voor wie wil renoveren.”.

“Een klimaatpact richting een klimaatneutraal Vlaanderen en België met een breed draagvlak en de nodige wetenschappelijke onderbouwing. En dat alles verankerd in een decretaal kader. Dat is de weg vooruit voor ons klimaatbeleid, voor een redelijk klimaatbeleid,” stelt Robrecht Bothuyne.

Robrecht BOTHUYNE – M 0478 21 91 47

Leen DIERICK – M 0478 42 80 00

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.