De klimaatmarsen.

De voorbije dagen zal er aan veel keukentafels tussen ouders en kinderen de discussie gestart zijn over deelname of niet aan de klimaatmarsen. Vele scholen boden de mogelijkheid om deel te nemen. Niet verplicht, gelukkig. De ouders moesten zich wel akkoord verklaren dat zoon of dochter deelnamen. Ook bij ons aan de keukentafel hebben we daarover gesproken. Staken of deelnemen aan marsen doe je wat mij betreft enkel als je zelf overtuigd bent én als je ook zelf je eigen gedrag spontaan aanpast. Iedereen voor zich moet dit zelf bepalen, los van wat andere klasgenoten daarover denken. En elke mening moet gerespecteerd worden, zowel van de deelnemers als van de niet-deelnemers. Niemand moet belachelijk gemaakt worden of met de vinger gewezen worden. Ongeveer 3500 deelnemers waren er in Dendermonde,  de grootse mars blijkbaar ooit in Dendermonde! Dus ja, de roep voor meer inspanningen voor het klimaat is aangekomen. Als schepen van klimaat roep ik aan al deze deelnemers op om mij ook concrete nieuwe maatregelen door te geven voor een nog ambitieuzer klimaatbeleid in Dendermonde. Ik wil er graag mee aan de slag gaan, dus geef gerust suggesties voor concrete acties in Dendermonde! 

Maar naast de 3500 deelnemers, zijn er nog veel meer leerlingen die bewust niet gaan mee stappen zijn. Het ORC en GO hebben ongeveer 8000 leerlingen. Ook niet-deelnemen is een bewuste keuze, en ook die keuze moet je respecteren.  En ja, ook de niet-deelnemers hen wil ik betrekken bij het beleid. Zij halen niet de media, maar een goed klimaatbeleid laat niemand achter. Willen we echt iets veranderen aan het klimaat, dan gaan we dat sowieso samen moeten doen! De polarisatie die ik nu vaststel op sociale media, tussen deelnemers en niet-deelnemers, helpt ons geen stap vooruit. Integendeel. En of ik meegestapt heb? Uiteraard niet, als politieker moet je niet mee stappen maar moet je beleid voeren.