Klachten over solden in de lift

07-12-2017

Uit  het antwoord van minister Peeters op mijn parlementaire vraag over inbreuken in de soldenperiode, blijkt dat het aantal controles gehalveerd is, maar deze wel gerichter werden uitgevoerd want er werden meer inbreuken vastgesteld. Hoewel het aantal effectieve klachten minimaal is, zien we toch dat ze verviervoudigd zijn. Dit toont aan dat de consument zijn weg goed kent naar het meldpunt en dat de consument ook mondiger wordt. Deze tendenzen ( gerichtere controles en mondigere consument) kunnen we alleen maar toejuichen. 

 

 

Periode

Controles

Inbreuken


% Inbreuken

Klach-ten

P.J.

01/2013

331

38

11,5

23

38

07/2013

364

58

15,9

60

58

01/2014

en

07/2014

niet

bekend

39

niet

bekend

97

niet

bekend

01/2015

185

10

5,4

13

5

07/2015

201

7

3,5

51

5

01/2016

276

4

1,4

16

4

07-09/2016

400

9

2,3

6

9

01/2017

158

5

3,2

9

5

07/2017

199

11

5,5

24

5