De Economische Inspectie van de FOD Economie ontving in de eerste 9 maanden van 2017 61 klachten over immokantoren. Dit resulteerde in 13 controles ter plaatse en de vaststelling van twee inbreuken. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Kris Peeters op mijn schriftelijke vraag.

De meeste klachten hadden betrekking op frauduleuze praktijken (13), gevolgd door ongevraagde reclame (12), oneerlijke handelspraktijken (7) en misleidende reclame (3). De twee vastgestelde inbreuken waren het gevolg van gebrekkige prijsaanduiding en onvoldoende identificatiegegevens van de dienstverlener. Hierbij werd één pv van waarschuwing opgesteld en één pro-justitia.

Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars maakte in april bekend dat het in 2017 1.183 klachten ontving, een stijging met 35 procent in vergelijking met 2016. De meeste klachten gingen over gebreken in de informatieplicht. Deze klachten resulteerden na onderzoek in 283 tuchtbeslissingen, 31 meer dan in 2016. In 32 gevallen ging het om een schrapping.