De voorbije vijf jaar werden door  bejaarden 469 klachten ingediend over beleggingen. Een onderscheid qua leeftijd van de klager werd niet geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg. De ontvangen klachten hadden vooral betrekking op rendementen die minder voordeling uitvielen dan voorgesteld, te hoge instap- en uitstapkosten, het telefonisch benaderen van consumenten, ondanks het feit dat ze opgenomen zijn op de “bel-meniet-meer”-lijst, onvoldoende informatie bij de (pre)contractuele fase en virtuele munten en oplichting.

Ik onderstreep het belang van correcte informatie voor beleggers.  Het is voor de hele bevolking van belang om toegang te hebben tot objectieve en neutrale informatie die toelaat om financiële beslissingen te nemen met kennis van zaken en zeker voor de ouderen in onze samenleving. Het is van belang dat de FSMA regelmatig inspecties blijft uitvoeren.

Sommige oudere consumenten voelen zich onder druk gezet door hun financiële instelling. Zo bijvoorbeeld hoogbejaarden die hun huis verkopen en waarbij de vermogensbeheerder van de bank aanraadt om al dat geld om te zetten in fondsen van de bank. Het gaat hierover transacties die over een grote som geld gaan, maar slechts een half uur duren. Voor veel ouderen gaat dit te snel: ze zijn soms hardhorig en een ingewikkelde uitleg is voor hen soms moeilijk te volgen, de gevolgen zijn ook vaak moeilijk in te schatten, De transactie zelf verloopt correct, maar de wijze waarop laat soms te wensen over. 

Bij beleggingsadvies moeten de financiële instellingen de gedragsregels naleven. Zo moet info verstrekt worden aan de cliënt over de mogelijke verliezen, het genomen risico, .. Wanneer de klant persoonlijk advies vraagt, engageert de bank zich daarop in te gaan en rekening te houden met de financiële draagkracht, beleggingsdoelstellingen en de kennis en ervaring van de consument. Zij zijn verplicht een beleggersprofiel op te stellen. Op basis van deze informatie moet de cliënt dan zelf uitmaken of hij al dan niet instapt in de belegging, dit moet tevens vermijden dat consumenten financiële instrumenten kopen, waarvan ze te weinig kennen.

Een specifieke gedragscode voor ouderen komt er niet. Alle klanten moeten immers door de financieel adviseurs op dezelfde wijze benaderd en geïnformeerd worden, met respect van de wettelijke voorschriften en gedragsregels die binnen de sector afgesproken werden.