CD&V dient een resolutie in die de regering oproept om de commerciële exploitatie van zonnebanken en alle kunstmatige bronnen van UV-straling te verbieden. Onder commerciële exploitatie valt onder meer het gebruik ervan in zonnecentra, schoonheidscentra en kapsalons. “Het is onverantwoord om het commerciële gebruik van zonnebanken toe te laten, wanneer cijfers tonen dat het overgrote deel van de sector de veiligheids- en gezondheidsvereisten niet respecteert,” aldus Kamerleden Leen Dierick en Els Van Hoof (CD&V), die de resolutie indienden. De resolutie roept ook op tot een verbod op de commercialisering van zonnebanken voor particulieren.

In 2015 maakte nog meer dan één miljoen mensen tussen de 15 en 65 jaar oud van een zonnebank gebruik. Nochtans bestaat in de medische wereld de consensus dat blootstelling aan kunstmatige UV-stralen bij zonnebanken het risico op huidkanker significant verhoogt. Daarbovenop stelt de Economische Inspectie vast dat de naleving van de uitbatingsvoorwaarden voor zonnecentra reeds jaren totaal ondermaats is.

CD&V dient daarom een resolutie in die de regering oproept om tegen 2021:

  1. een verbod uit te werken op de commerciële exploitatie van zonnebanken (onder meer het gebruik ervan in zonnecentra, schoonheidscentra en kapsalons), met uitzondering van het gebruik van zonnebanken voor louter medische toepassingen;
  2. een verbod uit te werken op de commercialisering in België van zonnebanken voor privé gebruik;
  3. de Europese instanties te vatten teneinde de Europese stralingsnorm op te heffen in het licht van het SCHEER-rapport.

Leen Dierick (CD&V): “In 2017 heeft de overheid de uitbatingsvoorwaarden van zonnecentra aangescherpt. Zo ging de minimumleeftijd omhoog naar 18 jaar en kwam er een verbod voor personen met een huidtype 1. De sector bleef echter in gebreke: de naleving van deze voorwaarden was de laatste jaren steevast ondermaats. Vorig jaar voldeden slechts 12 van de 99 ter plaatse gecontroleerde zonnecentra volledig aan de wettelijke vereisten. Een schriftelijke bevraging van de Economisch Inspectie in hetzelfde jaar bevestigde het beeld. Slechts 44 van de 503 bevraagde zonnecentra bleek in orde. Dit is een verregaande stap, dat beseffen we. Maar als we geen garantie op veilig gebruik hebben, is het risico voor de gezondheid en veiligheid van gebruikers te groot.”

Els Van Hoof (CD&V): “Huidkanker is in België de meest voorkomende vorm van kanker. De wetenschap heeft al ontegensprekelijk aangetoond dat het gebruik van zonnebanken kankerverwekkend is. Zowel de Hoge Gezondheidsraad als de Stichting tegen Kanker ijvert voor een verbod op de commerciële exploitatie van zonnebanken. Wij sluiten ons hierbij aan. De strijd tegen kanker moet primeren op commerciële belangen. Een preventiecampagne tegen huidkanker en het totale verbod op zonnebankgebruik zou resulteren in de preventie van bijna 6 000 sterfgevallen gedurende 50 jaar. Ook de kosten van de openbare gezondheidszorg zouden verminderen met 227,7 euro miljoen door een sensibiliseringscampagne en 238 euro miljoen door een totaalverbod op zonnebanken.”

Meer informatie

Leen Dierick: 0478 42 80 00

Beluister hier het volledige interview van De Ochtend op Radio 1:

Bekijk hier de reportage van TV Oost: