De commissie Energie van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft zonet het energieluik van de programmawet goedgekeurd. Die bevat een hervorming van de energiefactuur en de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief. Hiermee komt de regering tegemoet aan de sterke stijging van de energiefactuur.

CD&V-Kamerlid Leen Dierick: “Vele burgers zijn vandaag bezorgd om de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit. Het parlement neemt met deze goedkeuring een belangrijke stap naar een betaalbare energiefactuur. Door de vervanging van de federale heffing door één bijzonder accijns zal de overheid de factuur in de toekomst beter onder controle houden. Zo kan de regering grote prijsstijgingen tegengaan, om burgers en ondernemingen financieel te beschermen. Deze hervorming legt de basis voor een energienorm, waarmee de overheid de concurrentie- en koopkracht in vergelijking met onze buurlanden beter zou kunnen garanderen. Beloftevolle resultaten van de samenwerking tussen ministers Van Peteghem en Vander Straeten.”

CD&V wil met 20 concrete maatregelen de hoge energieprijzen aanpakken

Contact:

Leen Dierick - 0478 42 80 00