De Kamercommissie Economie en Consumentenzaken heeft een CD&V-voorstel goedgekeurd om een basisbankdienst voor ondernemingen in te voeren. Dit voorstel moet voorkomen dat sommige ondernemingen geen bankrekening kunnen openen, waardoor zij hun zelfstandige activiteiten niet kunnen uitvoeren. Ondernemingen die al door drie kredietinstellingen geweigerd zijn, hebben recht op een basisbankdienst. Hiermee kunnen zij dan eenvoudige betalingstransacties uitvoeren, zoals domiciliëringen, transacties via betaalinstrumenten, de storting van contanten en overschrijvingen.

Verschillende sectoren ondervinden moeilijkheden om een bankrekening te openen, in het bijzonder de horecasector, de krantenwinkels, de diamant- en voetbalsector. Leen Dierick (CD&V) heeft daarom een wetsvoorstel ingediend om een basisbankdienst aan te bieden aan ondernemingen die al driemaal geweigerd zijn door kredietinstellingen. Een basisbankdienst-kamer wijst dan een kredietinstelling in België die de basisbankdienst moet aanbieden aan de onderneming.

Dierick: “Het bezit van een bankrekening is een noodzaak om aan de economie te kunnen deelnemen. Vooraleer een onderneming een zelfstandige activiteit kan aanvatten, is deze zelfs juridisch verplicht een rekening te openen. Bovendien bevordert het gebruik van een bankrekening de transparantie. Het blijft een belangrijk onderzoeksmiddel om witwaspraktijken en de financiering van criminele activiteiten op te sporen. Dit voorstel voorkomt dat nog meer ondernemingen geen bankrekening kunnen openen. We moeten als samenleving ondernemerschap promoten en ondersteunen.

Krediet maakt in het CD&V-voorstel geen deel uit van de basisbankdienst en mag dus niet als voorwaarde worden gesteld.

Het voorstel raakt op geen enkele manier aan de wetgeving tegen witwaspraktijken, benadrukt CD&V. “Banken kunnen dus wel nog steeds een individueel dossier weigeren bij vermoeden van fraude. Witwas-gevoelige sectoren zullen daarnaast bijkomende regels opgelegd krijgen met koninklijke besluiten,” aldus Dierick.

Dergelijke basisbankdienst bestaat ook in andere landen zoals Frankrijk waar de onderneming een basisrecht kent om een bankrekening te openen bij de kredietinstelling van zijn of haar keuze.