Het recht om ‘vergeten te worden’ waarop mensen die in het verleden kanker hadden zich beroepen om een schuldsaldoverzekering af te sluiten werd vandaag in de Commissie Economie uitgebreid naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Ook de termijnen om ‘vergeten te worden’ werden ingekort. Deze aanpassingen gaan terug op de in november 2021 unaniem goedgekeurde resolutie van cd&v-Kamerlid Leen Dierick.

Leen Dierick: “Sinds 1 februari 2020 geldt het recht om vergeten te worden voor wie van kanker genezen is om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. Het is de verzekeraar verboden om na het verstrijken van een termijn nog rekening te houden met de kankeraandoening en op grond daarvan de verzekering te weigeren. We hebben in mijn goedgekeurde resolutie gevraagd om dat uit te breiden naar meer chronische aandoeningen en vandaag zetten we nog een stap verder door kortere termijnen in te voeren en een uitbreiding naar de verzekering gewaarborgd inkomen. We werken daarmee verder de onrechtvaardigheid dat aandoeningen waarvan mensen hersteld zijn hen in de toekomst financieel blijven achtervolgen weg.”

Het recht om vergeten te worden maakt het verboden voor de verzekeringsonderneming om tien jaar na het succesvol beëindigen van de behandeling nog rekening te houden met de ziekte.

Die termijn werd vandaag verkort naar 8 jaar en naar 5 jaar in 2025. Voor wie jonger was dan 21 op het moment dat de aandoening werd vastgesteld gaat de termijn in 2023 onmiddelijk naar vijf jaar. Deze nieuwe termijnen gelden voor zoweld een schuldsaldoverzekering als de verzekering gewaarborgd inkomen. In een referentierooster worden voor bepaalde kankeraandoeningen een kortere termijn bepaald.

Leen Dierick: “Ik doe nog een extra oproep aan de regering om snel werk te maken van andere verzoeken in mijn resolutie. Niet enkel ex-kankerpatiënten worden geweigerd voor een schuldsaldoverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen, chronische zieke mensen botsen op dezelfde muur. In de resolutie vragen we aan de regering om zo snel mogelijk het referentierooster uit te breiden zodat ook zij een betaalbare schuldsaldoverzekering of verzekering gewaarborgd inkomen kunnen krijgen.”

Ook tijdens vorige legislatuur zette cd&v sterk in op het dossier van verzekeringen en de gevolgen van ernstige of chronische aandoeningen. Op initiatief van Vlaams parlementslid Katrien Partyka, die toen in de Kamer zetelde, werd een motivatieplicht ingevoerd voor bijpremies of het weigeren van schuldsaldoverzekeringen. Ook voorzag deze wet-Partyka in een financiële tussenkomst van een compensatiekas wanneer de bijpremie meer dan 125% van de basispremie bedraagt. Het ‘recht om vergeten te worden’, in feite een uitbreiding van de wet-Partyka, was dan weer het voorstel van toenmalig vice-premier Kris Peeters.

Contact: 

Leen Dierick - 0478 42 80 00