Het pleintje in de Franz Courtensstraat (rechtover het Administratief Centrum) wordt volledig heringericht. De herinrichting gebeurt in het kader van het verbouwen van de overdekte voorzijde van het AC tot stadswinkel.

Het doel is om een pleinkarakter te realiseren door een mooie omkadering te creëren rond een nieuwe fietsenstalling voor bezoekers aan onze stadsdiensten. De rijweg zal ook vernieuwd worden.

Het pleintje voor het Administratief Centrum heeft heel wat potentie. Verschillende eigenschappen van deze site komen niet tot hun recht en ook verschillende mooie stadszichten vanaf het plein zitten verstopt tussen het struikgewas of geparkeerde voertuigen. De belevingswaarde en de beeldkwaliteit van onze stad kan hier sterk verbeteren. 

De kastanjeboom die er nu staat is niet meer in optimale vorm en zal verdwijnen. In de plaats komt er een zomereik die zal dienen als vredesboom in onze stad.

Het stadsbestuur wenst het plein te linken aan de Grote Markt en het Justitieplein. Daarnaast dient een belangrijke publieke functie als het Administratief Centrum met vele voetgangers- en fietsersbewegingen een duidelijke toegang te hebben met een maximale toegankelijkheid voor de zwakke weggebruiker. Het plein kan ook dienen als exterieure onthaalruimte naar de stadsdiensten. Het is een aangename plek langs het water en ideaal om te vertoeven tijdens een middagpauze voor jong en oud.