Er wordt resoluut gekozen in functie van fietsveiligheid, een veilige schoolomgeving en een vlotte doorstroom van het verkeer. Met de heraanleg van het kruispunt De Bruynlaan-Noordlaan, werken we één van de zwarte verkeerspunten op vlak van verkeersveiligheid binnen onze stad weg. Het kruispunt wordt aangepakt in het voorjaar van 2022, voor de heraanleg van de Mechelse Poort, en kadert binnen de realisatie van het project Epicentrum.

Wat zal er veranderen?

Het kruispunt, van de Veerstraat met de Noordlaan, hoe we het vandaag de dag kennen wordt uitgebouwd tot een volwaardige en veilige fiets- en voetgangersverbinding tussen de Scheldedijk en het centrum van de stad:

  • Het zebrapad over de Noordlaan zal aan de andere kant van de Veerstraat komen. Conflicten met overstekende zwakke weggebruikers bij het rechts afslaan vanuit de Veerstraat worden op deze manier vermeden. Hierdoor zal het verkeer uit de Veerstraat vlotter kunnen doorrijden.
  • De Veerstraat wordt een fietsstraat. Dit betekent dat fietsers niet door wagens mogen ingehaald worden en dat er snelheidsbeperking van 30 km/u geldt.
  • Accentverlichting zal overstekende voetgangers en fietsers zichtbaarder maken voor het verkeer

Het fietspad aan de noordzijde van de Noordlaan (kant De Bruynkaai) zal een afgescheiden fietspad worden met een groenstrook.

De aansluiting van De Bruynlaan op de Noordlaan wordt verlegd. Wie vanuit De Bruynlaan richting Mechelse Poort wil zal dienen te keren aan de huidige afslag voor de parking Kazerne. Een afslagstrook op de Noordlaan, komende van Appels, wordt niet meer voorzien.

Het autoverkeer uit de Veerstraat dat richting Appels wil rijden dient eerst rechts af te slaan om op de Noordlaan te komen, om vervolgens links af te slaan richting Appels. De middenberm zal hiervoor worden verbreed om eenvoudiger te kunnen draaien.

De bushalte blijft op dezelfde plaats behouden, maar dan wel op de rijweg om een toegankelijker perron te kunnen aanleggen en om de doorstroming voor de bus op de Noordlaan te verbeteren.

Hoe zal het er uitzien?

Lees hier alles nog eens na over de heraanleg van de Mechelse Poort en het de realisatie van het project Epicentrum.

Contact:

Schepen van Openbare Werken Leen Dierick – 0478/42 80 00