Iedereen die binnenrijdt in Dendermonde via Grembergen over de Scheldebrug kent het kruispunt Mechelse Poort als een zeer druk verkeersonveilig zwart punt. Maar het einde van dat tijdperk komt in zicht. Afgelopen dinsdag, 13 oktober 2020, werd op de gemeenteraad het bestek goedgekeurd voor de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort. Het wordt een totale herinrichting en opwaardering met als focus verkeersveiligheid, meer groen en water, minder verharding en een sterk staaltje architecturale meerwaarde.  De werken zullen uitgevoerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met het lokaal bestuur Dendermonde. De exacte datum van de start der werken zal afhangen van het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de voortgang van werken op andere gewestwegen zoals de Zeelsebaan. Vermoedelijk  zullen de werken starten eind 2021 of begin 2022. Van zodra daar meer over gekend is, volgt er nog een informatiecampagne.

Wat mogen jullie verwachten?

Wat betreft de verkeersveiligheid…

We zorgen ervoor dat zwakke weggebruikers niet langer in contact komen met het wagen- en vrachtwagenverkeer. Drie fietstunnels zullen worden aangelegd onder het kruispunt, dwars onder de Martelarenlaan, de Noordlaan en de Leopoldlaan. Fietsers en voetgangers kunnen ongestoord hun traject verderzetten en hoeven niet langer bij het oversteken in conflict te komen met auto’s, vrachtwagens e.d. . De fietstunnel onder de Noordlaan wordt de toegangspoort voor fietsers en wandelaars naar hartje Dendermonde.

Verder zetten we in op een betere doorstroming van het (vracht)wagenverkeer. Wie van de Noordlaan naar de Leopoldlaan en van de Leopoldlaan naar de Mechelsesteenweg wil rijden zal niet meer moeten wachten op groene verkeerslichten. Voor beide routes wordt een afslagstrook zonder verkeerslichten voorzien. De verkeerslichten zullen worden bijgesteld om het links-afslaan en het rechtdoor-rijdend-verkeer vlotter te laten verlopen.

Wat betreft de architecturale meerwaarde…

Wist u dat er onder de huidige grijze vlakte van De Bruynkaai een stuk Dendermondse geschiedenis verscholen zit? Namelijk ‘de beer met de monnik’, de beer is een gemetselde dam met sluis die vroeger de verbinding vormde tussen de Dender en de vestiggingsgordel van de stad. Op de beer staat een torentje (de monnik) om het oversteken van de gracht door vijandelijke troepen onmogelijk te maken. De punt (de bakstenen piramide) is vandaag de dag nog zichtbaar.

Het is dus de bedoeling om ‘de beer met de monnik’ opnieuw zichtbaar te maken via de realisatie van een bufferbekken dat regenwater zal opvangen en laat insijpelen in de ondergrond. Een belangrijke maatregel in strijd tegen de droogte. Over de bufferbekken komt een fietsbrug.

Dit project bevat ook de aanleg van voetpaden, groen en straatmeubilair.

Verder wens ik nog te verwijzen naar de plannen rond het Epicentrum die u hier kan raadplegen https://www.dendermonde.be/product/5646/epicentrum.

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00