Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier zal u niet ontgaan zijn. Meer dan 70.000 klanten, waarvan 26.000 via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen, moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe leverancier. Daarnaast vormen de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit reeds enige tijd een bezorgdheid van iedereen. Burgers en bedrijven stellen hun hoop in de overheid om prijsstijgingen aan te pakken. CD&V laat jullie niet in de kou staan. Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert, Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick willen jou via deze tekst inlichten over wat je moet weten in geval jouw leverancier failliet gaat en hoe CD&V moet concrete maatregelen jouw energiefactuur betaalbaar wil krijgen. 

In Vlaanderen treedt Fluvius vanaf de vaststelling van het faillissement tijdelijk op als noodleverancier en neemt de levering van energie over. Als klant zal je op geen enkel moment zonder elektriciteit of gas komen te zitten, maar moet je binnen de 60 dagen wel een andere commerciële leverancier zoeken. Die andere leveranciers zullen hun tarief laten ingaan op 7 december, zo hoef je nooit de hogere Fluvius-tarieven te betalen.

Daarom kan je best volgende zaken doen:

  • Zet jouw domiciliëring stop en betaal geen voorschotten meer. Je kan zelfs de overschrijvingen die je deed de voorbije 8 weken via domiciliëring terugvorderen op basis van de Wet ter Bescherming van de Consument. Dit verloopt via je eigen bank. Meer info vind je op de website van Febelfin.
  • Indien de Vlaamse Energieleverancier je nog geld verschuldigd is, kan je een aangifte van schuldvordering doen via regsol.be. Dit kan tot 7 december 2022.
  • Het Oost-Vlaams provinciebestuur kijkt uit of er een leverancier te vinden is die goede collectieve voorwaarden wil aanbieden. Onderussen werd er jammer genoeg geen leverancier gevonden door de provincie. Daarom wil het provincie bestuur de mensen zoveel als mogelijk individueel helpen bij de overstap naar een nieuwe leverancier. Hoe contact opnemen? Je kan gratis telefoneren naar het nummer 0800 60 601. Je kan mailen naar groenestroom@oost-vlaanderen.be . Je kan terecht aan het loket in jouw stad of gemeente om je te laten begeleiden bij het afsluiten van een nieuw contract. Je kan langsgaan bij het provinciaal infoloket in het Provinciaal Administratief Centrum het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. Dit loket is iedere werkdag open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Bijkomend is het loket geopend op zaterdag 18 december van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur.  Al deze informatie vind je ook terug op de website van de provincie Oost-Vlaanderen via https://oost-vlaanderen.be/
  • Zorg dat je voor 6 januari een nieuwe leverancier hebt gevonden.

    Je kan deze dan vragen om je contract te laten ingaan op datum van het faillissement. Dan moet je de dure Fluvius-prijzen niet betalen. Maar weet dat niet elke leverancier daar op ingaat.

  • Een nieuwe leverancier zoeken, doe je best via de V-Test van de VREG. Daar kan je een onafhankelijke, neutrale prijsvergelijkingstest doen voor aardgas en/of elektriciteit en een contract afsluiten dat voor jou op dit moment het meest gunstig is.

Om de consequenties bij een faillissement van een energieleverancier niet meer te hoeven meemaken zullen we er met CD&V over waken dat de getroffen klanten, zowel nu als bij toekomstige faillissementen, zo weinig mogelijk (financiële) hinder ondervinden. Daarnaast moeten de energieleveranciers verzekeren dat zij in staat zijn  hun opdracht uit te voeren. Het Vlaams parlement heeft daarom volgende week al regulator VREG uitgenodigd voor een hoorzitting. De regulator bepaalt immers wie mag actief zijn op de energiemarkt.

Daarom pleit CD&V ervoor dat de klant het recht krijgt om ervoor te kiezen de huidige voorschotfactuur te vervangen door een maandelijkse factuur waarbij je betaalt wat je effectief verbruikt en verlies je geen geld in geval van een faillissement. De klant hoeft dan geen bank meer te spelen voor zijn of haar energieleverancier. We willen ook de financiële positie van de energieleveranciers versterken, naar analogie van de bankensector, via de introductie van een stresstest. Zo vermijden we dat zwak gekapitaliseerde energieleveranciers in de problemen komen en beschermen we de klanten. Samen met de sector werken we een kredietscore uit waardoor klanten zich kunnen informeren. Afgelopen woensdag 9 december 2021 werden beide voorstellen in de Plenaire vergadering van het Vlaams parlement geïntroduceerd. De Vlaamse minister van energie liet reeds weten de voorstellen te steunen.

Om de energiefactuur betaalbaar te krijgen pleit CD&V al langer voor de invoer van een energienorm naar analogie van de vandaag gekende loonnorm. Dit principe werd opgenomen in het Vlaams en federaal regeerakkoord. Een energienorm beschermt de koopkracht van de gezinnen en concurrentiepositie van onze bedrijven door onze energieprijzen met die in de buurlanden te vergelijken. Stijgt de energiefactuur sneller en zijn er grotere verschillen? Dan moeten de niet te verantwoorden verschillen weggewerkt worden door de overheid. Ook de impact van het overheidsbeleid op energiefactuur wordt zo ingeperkt. Op Vlaams niveau werd daartoe eerder een decreet goedgekeurd en wordt bijna 200 miljoen euro heffingen uit de factuur gehaald. Afgelopen woensdag 9 december 2021 heeft de Kamercommissie Energie van het federaal parlement de eerste stap goedgekeurd richting de invoering van deze energienorm. Een hervorming van de energiefactuur, waardoor de federale energieheffingen worden vervangen door één accijns, en de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief werden goedgekeurde. Hiermee komt de regering tegemoet aan de sterke stijging van de energiefactuur.

Tot slot stelt CD&V 20 concrete maatregelen voor om de hogere energieprijzen aan te pakken. Deze gaan over de invoering van een renovatieplicht, het wegwerken van onrechtvaardige distributienetkosten tot een vereenvoudigde en verstaanbare energiefactuur. Je kan deze raadplegen via deze link https://www.cdenv.be/actua/cdenv-wil-met-20-concrete-maatregelen-hoge-energieprijzen-aanpakken/