Met het meerjarenplan 2020-2025 heeft het lokaal bestuur Dendermonde een duidelijke keuze gemaakt in werf 4 voor meer groen en meer parken.

Hierbij wordt er resoluut gekozen om in alle deelgemeenten voor bijkomend groen te kiezen.

Bij deze werf werd er ondermeer verwezen naar het de site van de Appelbloesem in Appels: het hoofdgebouw van de Appelbloesem in Appels zal worden afgebroken ten voordele van en groene oase in de dorpskern waar verenigingen en passanten zich thuis voelen.

De verenigingen zijn de ruggengraat van onze maatschappij, als lokaal bestuur willen we hen op tal van manieren ondersteunen. Dit kan aan de hand van subsidies maar evenzeer kan dit onrechtstreeks door ervoor te zorgen dat de verenigingen een thuis hebben of toch ergens terecht kunnen.

Daarnaast hebben kinderen recht op goede scholen, en dit niet enkel op inhoudelijk vlak maar ook wat betreft de uitrusting van scholen.

Het lokaal bestuur Dendermonde en de scholengroep Oscar Romeroscholen slaan de handen in mekaar om al deze doelstellingen ook in Appels te realiseren!

Multifunctionele school en site in de Heirstraat

Vooreerst zal de school De Oogappel verhuizen naar een nieuwe locatie, m.n. naar de site in de Heirstraat te Appels, voormalige site Appelbloesem. De huidige gebouwen van De Oogappel zijn sterk verouderd en zijn dringend aan structurele verbouwingswerken toe.  

Het oude schoolgebouw in de Heirstraat staat reeds enkele jare leeg en zal worden afgebroken, net zoals de huidige refter en de achterliggende containers. Op deze site zal Oscar Romeroscholen een multifunctionele basisschool bouwen.

Deze multifunctionele basisschool omvat ondermeer een nieuwe polyvalente ruimte. Deze ruimte zal niet enkel benut worden door de school, maar evenzeer door de gemelde opvang van het lokaal bestuur.  Ook verenigingen, families enzovoort zullen gebruik kunnen maken van deze polyvalente ruimte, net zoals dit voorheen in de refter kon.

Het lokaal bestuur ondersteunt hierbij de visie van de Oscar Romeroscholen om in te zetten op brede scholen: moderne schoolgebouwen die ook na schooltijd toegankelijk zijn voor de lokale gemeenschap.

De huidige modulaire bouw, rechts op het perceel, blijft behouden en krijgt een andere invulling. Hier komt onder meer een vaste stek voor de wijkagent, maar kan ook dienen als antennepunt van het Lokaal Diensten Centrum waar allerlei diensten zoals bv pedicures en manicures worden aangeboden….

Meer openbaar groen

De inplanting van de nieuwe school op de site zal zodanig gebeuren dat er zoveel mogelijk open groene ruimte blijft dat zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen, zowel tijdens als na na de schooluren. Deze nieuwe groene oase moet een aangenaam plaats worden voor klein en groot om te vertoeven en zal in samenspraak met de buurt een invulling krijgen.

Win Win Win situatie

Om dit te realiseren zal Oscar Romeroscholen eigenaar worden van een deel van de site van de Heirstraat. Deze grond zal geruild worden voor de grond waarop thans de gebouwen van ’t Vork staan.maar dit betreft een recht van opstal. Dit recht van opstal vervalt in 2031 en dan zou het lokaal bestuur het gebouw ’t Vork kwijt zijn.

Door huidige ruil, komt deze grond in eigendom van het lokaal bestuur en wordt het lokaal bestuur volledig eigenaar van de gronden en het gebouw, zodat er ook verder kan ingezet worden op deze diensten.

Door de samenwerking met Oscar Romeroscholen en het lokaal bestuur is er een win-win-win situatie: er komt een gloednieuwe basisschool in Appels, er komt een openbare groene oase voor jong&oud, de verenigingen en de lokale gemeenschap krijgen een kwaliteitsvolle en eigentijdse uitvalsbasis, de gemelde opvang en de wijkagenten krijgen een vaste stek en we verzekeren de toekomst van de site “t Vork.

Samen bouwen aan Appels

Oscar Romeroscholen en het lokaal bestuur slaan de handen in elkaar, maar willen ook de hand reiken aan de Appelse bevolking. Voor de concrete invulling van de site in Appels zal er nog participatie en overleg zijn met alle geïnteresseerde inwoners.

Er zal een infomarkt worden georganiseerd alwaar ideeën en voorstellen kunnen worden geformuleerd. Met deze ideeën en voorstellen zal er aan de slag worden gegaan om een invulling aan de groene oase te geven.

De groene oase waar jong en oud, verenigingen en passanten zich thuis voelen in Appels wordt dus een feit.