In de Kamercommissie Economie werd deze voormiddag een akkoord bereikt om overmatige schuldenlast bij consumenten aan te pakken. Zowel CD&V, sp.a, als PS hadden hieromtrent wetsvoorstellen over hangende. Samen werkten ze aan een gezamenlijke tekst. Rekeningen moeten sowieso betaald worden, maar men moet de consument ook de nodige tijd geven om met zijn inkomen de facturen te betalen. Het wetsvoorstel wil de consument voldoende tijd geven om facturen te betalen (20 dagen) en vermijden dat een schuldopstapeling start door onder meer te voorzien in een kosteloze eerste herinnering. Na de eerste herinneringsbrief heeft de consument 10 dagen de tijd om te betalen. Gebeurt dit niet, dan pas kunnen invorderingskosten worden aangerekend, maar niet meer onbeperkt. Er wordt een maximum ingesteld op de invorderingskosten. Bij een factuur van 300 euro, kan er maximum 40 euro aan kosten bijkomen. Ondernemingen moeten binnen de 7 dagen laten weten hoeveel het verschuldigde bedrag is en hun factuur versturen. Zo moeten consumenten geen maanden meer wachten op bijvoorbeeld een ziekenhuisfactuur.

CD&V Kamerlid Leen Dierick diende het wetsontwerp van voormalig minister van Consumentenzaken, Kris Peeters (CD&V) in De Kamer in: “Dit wetsvoorstel is een eerste belangrijke stap in de strijd tegen een industrie die woekerwinsten opstrijkt op de kap van mensen die hun facturen niet kunnen betalen. Consumenten die het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen moeten niet nog dieper in de problemen geduwd worden door de hoge invorderingskosten. Handelaars hebben er ook geen baat bij dat meer consumenten in de schulden geraken, ook zij willen dat hun factuur worden betaald. Samen moeten we de schuldenlast aanpakken.”

Overmatig krediet is een belangrijke oorzaak van betalingsmoeilijkheden. De schuldproblematiek is complex en betalingsmoeilijkheden kennen veel oorzaken: overbestedingsschulden (te dure levenswijze of onvoldoende kennis die zorgen voor verkeerde keuzes), overlevingsschulden (inkomen te laag) en aanpassingsschulden (door scheiding, ziekte, handicap of werkloosheid).”, legt Leen Dierick uit. Ze gaat verder: “Eenmaal schulden en betalingsachterstand opduiken, komen mensen gemakkelijk in een neerwaartse spiraal terecht en neemt de kans op armoede toe. Betalingsachterstand leidt vaak tot bijkomende kosten en de situatie wordt steeds uitzichtlozer.”

Nu is er geen maximumbedrag voor invorderingskosten. “Hierdoor kan een schuld heel snel en heel hoog oplopen. Voor kleine bedragen zijn de invorderingskosten hoger dan het verschuldigde bedrag. Dit willen we vermijden. De consument krijgt van in het begin, bij het afsluiten van het contract, zicht op de kosten die hem aangerekend kunnen worden als hij factuur niet tijdig zou betalen.”, aldus de Oost-Vlaamse.

Tevens zullen de procedures bij huisbezoeken bij het minnelijk invorderen van schulden transparanter en correcter verlopen. “Bij aanvang van een huisbezoek zal de persoon zich voortaan moeten identificeren en uitleggen dat het gaat om een minnelijke invordering (geen gerechtelijke). Als de consument aangeeft dat er betalingsmoeilijkheden zijn, dan moeten de mogelijkheden om beroep te doen op schuldbemiddeling op uitdrukkelijke manier worden toegelicht en moet er een document worden gegeven met precieze info. De Koning kan het model en de inhoud van dit document bepalen.”, zegt Dierick.

Er moet ten slotte verplicht informatie worden gegeven over mogelijke afbetalingsplannen en betalingsfaciliteiten. Als de consument aangeeft dat hij of zij betalingsmoeilijkheden heeft, wordt een document verschaft met informatie over schuldbemiddeling.”, legt Leen Dierick uit. Dit geldt ook voor gerechtsdeurwaarders en advocaten die ook buitengerechtelijk schulden kunnen invorderen. Deze worden nu ook onder toezicht van de Economische Inspectie geplaatst. Dit was nu nog niet het geval. Andere ondernemingen vielen wel al onder het toezicht van de Economische Inspectie.

De wet wordt in het voorjaar van 2020 van kracht.

Meer info:

Leen Dierick - 0478/42 80 00

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.