Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 17 juni 2021

Mijnheer de minister, 

 De mensen, de landbouwers en de lokale besturen in de buurt van Zwijndrecht zijn ongerust. Zeer ongerust! En ik kan ze geen ongelijk geven.  

 Opeens mogen ze geen eieren van hun kippen of geen groenten uit hun tuin meer eten. Nochtans doen ze dit al jaren!  

De landbouwers zitten met de handen in het haar, want ze weten nog niet wat de impact op hun producten is, en wat de gevolgen zijn voor hun bedrijf. 

 We zijn nu 2021, en opeens mogen ze niets meer, maar er waren al in 2017 vermoedens van mogelijke gezondheidsrisico’s door PFOS in Zwijndrecht. Waarom werd er niet eerder aan de alarmbel getrokken? Dit moet uiteraard onderzocht worden! 

 Maar er moet NU vooral ook zo snel mogelijk duidelijkheid komen over de impact op de gezondheid en de maatregelen die moeten genomen worden om onze gezondheid te beschermen 

Niet alleen voor de mensen in de buurt van Zwijndrecht, maar voor ELKE burger van ons land 

 Want de problematiek van PFOS is ook een algemene problematiek 

Op Europees niveau heeft men al lang gewaarschuwd voor de mogelijke schadelijke effecten. Vorige jaar is er zelfs een nieuw rapport gepubliceerd met een nieuwe aanvaardbare wekelijkse inname via voeding van PFAS, waaronder PFOS. Waar wachten we op om dit om te zetten naar nationale regelgeving? 

 Meneer de minister, ook de lokale besturen zijn bezorgd. Ook zij krijgen heel wat vragen van bezorgde burgers. Want PFOS kan ook aanwezig zijn in risicolocaties zoals oefenterreinen van brandweerkazernes en militaire domeinen. Ook daar moet snel duidelijkheid over komen. 

 Meneer de minister, 

Mijn vragen zijn dan ook: 

  • Was het FAVV op op de hoogte? Welke acties heeft ze sindsdien ondernomen? 
  • Europa heeft een advies met nieuwe normen. Wat is de stand van zaken van de omzetting in nationale wetgeving? 
  • Wat zal u doen om meer duidelijkheid te geven aan de burgers, de landbouwsector en de lokale besturen? 

Repliek 

De mensen en wij allemaal hebben NU nood aan duidelijkheid.  

Er moet kordaat en transparant opgetreden worden door alle bevoegde instansties, ook door het FAVV.   

 Aan een zwartepietenspel hebben we geen boodschap, wel aan duidelijke info en maatregelen om onze gezondheid te garanderen! 

De verontwaardiging mag vandaag niet stoppen. 

We moeten onze verontwaardiging omzetten in daden.  

Europa heeft een nieuw rapport met nieuwe normen, als we onze gezondheid belangrijk vinden dan moeten we als België ook hier een voortrekkersrol spelen. Waarop wachten we nog op? 

 Ga het gesprek aan met de getroffen regio, en geef antwoord op de vele vragen die er zijn vanuit de lokale besturen.