De verkeersstroom Grembergen - Dendermonde (‘s ochtends) en Dendermonde - Grembergen ('s avonds) is op heden erg druk. Ondanks het feit dat andere deelgemeenten wél een (onbewaakte) stopplaats hebben (Oudegem, Baasrode-Zuid, Sint-Gillis), heeft Grembergen geen stopplaats (meer) richting Dendermonde (en Lokeren).

Mochten de treinen alleen al in de spitsuren een halte krijgen in Grembergen, dan zal de verkeersproblematiek tussen Grembergen en Dendermonde al voor een deel kunnen opgelost worden. Geregeld krijg ik ook de vraag van pendelaars en inwoners van Grembergen dat het handig zou zijn om in Grembergen de trein te kunnen nemen. Daarom stelde ik de vraag aan minister Bellot om de stopplaats opnieuw te openen.

Uit het antwoord van de minister bleek dat de opening van een stopplaats in Grembergen echter niet in het vooruitzicht wordt gesteld. Voorstellen voor het bepalen van de behoeften inzake het inrichten van stations of van stopplaatsen moeten uitgaan van de NMBS. Vermits de behoefte door de NMBS niet geïdentificeerd is, is deze vraag niet aan bod gekomen bij de voorbereiding van het investeringsplan.

Ik betreur het antwoord van de minister.