“De beroepsorganisaties die deel uitmaken van het Garantiefonds hebben toegezegd om bijstand te verlenen en middelen ter beschikking te stellen om informatie tot bij de reiziger te brengen.”, dat antwoordde de minister van Consumentenzaken Wouter Beke tijdens het vragenuurtje in de Kamer op een vraag van partijgenote Leen Dierick. De CD&V politica polste naar het resultaat van het overleg tussen de minister en het Garantiefonds Reizen dat eerder op de dag gepland stond.

Leen Dierick: “De mensen willen zo snel mogelijk naar huis en willen uiteraard vergoed worden voor de schade die ze geleden hebben en dit binnen een redelijke termijn. De medewerkers van het Garantiefonds Reizen moeten natuurlijk nog alles bolgewerkt krijgen. Dergelijk groot schadegeval heeft nog nooit plaatsgevonden in de Belgische en zelfs Europese reissector. Momenteel beschikt het fonds over zeven medewerkers, de hulp van externen is zeker welkom om de getroffen reizigers op een klantvriendelijke wijze bij te staan. ”, aldus Leen Dierick.  

De Kamercommissie  Economie hield woensdag al een eerste gedachtewisseling. Er werd verwezen naar de schrijnende verhalen van de reizigers, verhalen van mensen die na een lange ziekte eindelijk op reis zouden kunnen vertrekken, verhalen van jonge koppeltjes die hun huwelijksreis kunnen schrappen,…  Maar ook naar de onzekerheid waar het personeel mee te kampen had. Ten slotte naar de middelen van het Garantiefonds Reizen. Minister Beke verzekerde dat er voldoende middelen zijn om de schade te vergoeden. Naast de reizigers is het voor de vele werknemers een moeilijke situatie. 75 werknemers zouden worden ontslagen. Voor de andere 500 werknemers blijft het bang afwachten. “Ik heb enorm veel respect voor deze medewerkers, die nu een periode van onzekerheid doorstaan en ondanks deze situatie toch blijven klaarstaan voor de klanten.”, zegt Dierick.

Het is belangrijk dat de mensen die momenteel in het buitenland zitten, zo snel mogelijk gerepatrieerd worden. Daar moet eerst de focus op liggen van het Garantiefonds. Blij te horen dat men hoopt om tegen 6 oktober 95% van de reizigers te repatriëren.”, zegt Dierick. De Oost-Vlaamse politica gaat verder: “De getroffen reizigers moeten snel duidelijkheid krijgen of hun reis die ze al geboekt hebben, doorgaat of niet en ze moeten binnen een redelijke termijn hun geld terugkrijgen. Een tijdelijke uitbreiding van het Garantiefonds is daarvoor alvast een goede zaak.”

Ten slotte liet minister Beke weten dat de nodige acties zijn ondernomen om de website van het fonds toegankelijker te maken. Via de website hebben er al zo’n 5.000 mensen een claim ingediend