Fiscaliteit is complex en zeker voor nieuwe vormen van verdienmodellen is het niet altijd duidelijk wat er juist moeten worden aangegeven en hoe.“Uit informele gesprekken met professionele influencers is me duidelijk geworden dat er vandaag heel wat onduidelijkheid en onzekerheid bestaat over het fiscale kader waaraan zij moeten voldoen.”, geeft Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick aan. “Om influencers beter te informeren start de FOD Financiën eind april 2022 met een gericht infocampagne, dat blijkt uit het antwoord op mijn parlementaire vraag aan bevoegd Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).”

 “Uit cijfers blijkt dat influencers vaak worstelen met het juist aangeven van hun inkomsten. De fiscus kijkt uiteraard toe op een correcte aangifte en heeft een reeks controles en rechtszettingen moeten doen. Geen fraude maar wel belastingverhogingen van 10% wegens fouten. ”, geeft Dierick aan. De Bijzonder Belastinginspectie (BBI) heeft na een gerichte selectie 8 dossiers opgestart waarbij zij influencers onderwerpen aan een controle. 4 dossiers werden geopend in 2019, 2 in 2020 en in 2021. In 3 dossiers is de belastbare basis verhoogd met ongeveer 750.000 euro en worden belastingen en verhogingen gevorderd ten bedrage van ongeveer 400.000 euro.

 Influencers krijgen vaak gratis producten toegestuurd al dan niet buiten hun eigen wil. Het gaat dan bijvoorbeeld over gratis speelgoed, kledij, make-up, huishoudartikelen… . Moeten deze gratis producten aangegeven worden? “Het antwoord is ja. Het niet aangeven van inkomsten is een vaak voorkomende inbreuk. Het komt er op neer dat je op alle verkregen inkomsten belasting moet betalen. Voor de belastingwet maakt het niet uit of je je inkomen als loon ontvangt, zoals een gewone werknemer, of via geschenken zoals een influencer. Welke waarde dien ik als influencer te geven aan het gratis product? Daarbij geldt als regel dat de waarde van het voordeel gelijk is aan het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om een dergelijk voordeel te verkrijgen.”, verduidelijkt Leen Dierick.

Inkomsten uit reclamewerk worden wel aangegeven maar vaak verkeerdelijk. “Je mag de inkomsten uit reclamewerk niet aangegeven als roerende inkomsten via het voordelige stelsel van auteursrechten. Je moet ze juist aangeven onder de vorm van beroepsinkomsten.“, verduidelijkt Leen Dierick.

 Er heerst nog heel wat onduidelijkheid over de fiscale regels voor influencers. Er zijn ook nog heel wat interpretatieproblemen en iedere concrete situatie is ook telkens anders. “Ik ben dan ook zeer tevreden dat Minister Vincent Van Peteghem met duidelijke antwoorden zal komen naar de influencers. De FOD Financiën voorziet bij de start van de aangifteperiode in de personenbelasting 2022 (dus tegen eind april 2022) een communicatiecampagne te lanceren. Ook voorziet de overheidsdienst een specifieke rubriek voor influencers op haar website en zal daarvoor publiciteit maken via haar sociale media-kanalen.”, reageert Leen Dierick opgetogen.

Meer informatie?

Leen Dierick – 0478 42 80 00