Vandaag bespraken we in de Commissie Volksgezondheid van de Kamer de auditrapporten over het FAVV. Na het schandaal over de fraude door vleesbedrijf Veviba in maart van dit jaar, had bevoegd Minister Ducarme 2 audits bevolen van het FAVV. Externe experts gingen de organisatie van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en hun controlebeleid binnen de vleessector tegen het licht houden. Vandaag bespraken we de vaststellingen van deze experten. Uit de rapporten bleek duidelijk dat het FAVV een goed agentschap is dat hard wil werken voor onze voedselveiligheid. Er zijn echter verschillende elementen die beter kunnen en moeten. Voor mij zijn een verbetering en formalisering van de samenwerking tussen het FAVV en de gerechtelijke en politionele diensten essentieel. Ook moet de Nationale Opsporingseenheid van het FAVV worden verstrekt om echt de strijd te kunnen voeren tegen fraude. Het grootste pijnpunt dat volgens mij bleek uit de audits, was het gebrek aan duidelijke afspraken rond crisiscommunicatie en de afwezigheid van een duidelijke procedure om alarmsignalen te detecteren en heirover te communiceren naar de bevolking voordat er een crisis uitbreekt.

Minister Ducarme zal samen met een stuurcomité werk maken van de aanbevelingen uit de auditrapporten. Ik zal vanuit het parlement hun werkzaamheden opvolgen. Want deze audits zijn een goed instrument om van het FAVV een nog sterker en beter agentschap te maken. Hopelijk kunnen we zo in de toekomst beter, tijdiger en gepaster optreden wanneer bepaalde individuen of bepaalde bedrijven een loopje nemen met de veiligheid van ons voedsel.