Lees hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering van 8 juli 2021

Mevrouw de voorzitter,
Mijnheer de minister,

Ik sta hier met een zeer groot déjà vu gevoel. 

Drie weken geleden stond ik hier ook met vragen over het PFOS dossier.  

Ik vroeg toen aan u om duidelijkheid en zekerheid te geven aan de inwoners en landbouwers uit de buurt van het 3M bedrijf. Want er was terecht grote ongerustheid.  

Ik stelde ook vragen over de rol van het FAVV en vroeg me af waarom het meest recente advies van 2020 over de toegelaten normering van PFOS nog niet werd toegepast in België.  

U deelde toen mee dat het FAVV bij gebrek aan normen op europees niveau zelf actielimieten heeft gedefinieerd.  

Maar wat blijkt nu? 

De normen die het FAVV NU hanteert zijn oude normen van 2008. En die normen zijn drastisch lager dan de nieuwe normen die Europa heeft gedefinieerd in 2020!  

Dus wij gebruiken nu sterk verouderde normen! De nieuwe normen zijn 250 tot 1000 keer strenger. Nochtans zijn die al sinds vorig jaar gekend! 

Waarom werden die nog niet gebruikt door het FAVV? Dat is toch moeilijk te begrijpen! Dergelijke nalatigheid is ontoelaatbaar, zeker als het over de gezondheid van onze burgers gaat. 

Op 1 juli kondigde u een specifieke bemonsteringscampagne aan binnen een zone van 15 kilometer rond de 3M-fabriek.  

Meten is weten, dus dat is goed, maar we willen uiteraard wel die resulaten snel weten, dus er moet voldoende labo capaciteit zijn. 

Mijnheer de minister, 

We zijn nu meer dan een maand verder nadat de PFOS bom losbarstte. De ongerustheid is echter nog steeds zeer groot.  

Daarom volgende vragen: 

  • Hoe gaat u ervoor zorgen dat er voldoende labo capaciteit en middelen zijn voor het FAVV? 
  • Wanneer zullen de landbouwers de resultaten van de testen mogen ontvangen? 
  • Wanneer zal het FAVV de meest recente normen toepassen? 
  • Welke steunmaatregelen voorziet u voor de getroffen landbouwers? 

Repliek 

Onze burgers hebben NU nood aan duidelijkheid 

Er moet kordaat en transparant opgetreden worden door alle bevoegde instanties, dus ook door het FAVV.  

We willen actie zien!  

Het is goed dat er extra staalnames gebeuren, maar er  

moeten meer middelen en labocapaciteit ingezet worden zodat de resulaten snel beschikbaar zijn, en deze moeten transpartant gecommuniceerd worden.  

Het is immers belangrijk dat er snel duidelijkheid komt. 

En tenslotte, normen hanteren die 13 jaar oud zijn én achterhaald zijn….onze voedselveiligheid en onze gezondheid verdient beter.  

We zijn als Vlaanderen koploper wat het aantal vaccinaties betreft, wel laat ons als België ook een voorstrekkersrol spelen op europees niveau om zo snel mogelijk naar geharmoniseerde europese normen te komen!