Op zaterdag 11 april heeft de regering samen met de voorzitters of vertegenwoordigers van tien partijen (N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, sp.a, Groen, cdH en Défi) een nieuw pakket aan maatregelen gecommuniceerd.

Extra helpende handen

Het tekort aan helpende handen is enorm voelbaar, zowel voor de vele landbouwers die nu volop in het oogstseizoen zitten als voor kritische/vitale sectoren waar het ook alle hens aan dek is. De agelopen dagen en weken heb ik meermaals aan de bevoegde ministers gevraagd om maatregelen uit te werken zodat er meer tewerkstelling mogelijk wordt gemaakt in deze vitale sectoren. Deze maatregelen zijn er nu. Het is vanaf nu mogelijk dat:

  • De 1,26 miljoen technische werklozen kunnen aan de slag gaan (als bv. seizoensarbeider) met behoud van 75% van hun uitkering. Zo krijgt de werknemer voor een volledige werkdag bijvoorbeeld het normale loon van de uitgeoefende functie en 75% van de tijdelijke werkloosheidsuitkering.
  • Vanaf nu kunnen ook bruggepensioneerden, personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking worden ingezet. Personen in tijdskrediet of loopbaanonderbreking worden ingezet met behoud van 3/4de van de uitkering.
  • Studenten hun werkuren in de tweede helft van 2020 worden geneutralisseerd, zodat ze niet meetellen voor de berekening van het quotum (475 uur per jaar).
  • Asielzoekers die een aanvraag tot asiel hebben ingediend bij het CGVS krijgen toegang tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen de mogelijkheid om te werken voor de duur van de procedire.  Het doel is om de de dringende nood aan 30.000 seizoensarbeiders hiermee te compenseren.
  • Ik pleitte ervoor om de tijdelijk ter beschikkingstelling van vaste werknemers van andere bedrijven aan werkgevers in kritische/vitale sectoren te vergemakkelijken. Een versoepeling inzake flexibele werktijden, detachering en tijdelijk werk om tijdelijke terbeschikkingstelling mogelijk te maken met de instandhouding van mechanismen om werknemers te beschermen tegen sociale dumping, zoals het beginsel van gelijke verloning voor gelijk werk, is nu van toepassing.

Meer informatie over de oplossing voor het tekort aan helpende handen in de land- en tuinbouwsector, kan je terugvinden op de website van Vlaams minister Hilde Crevits. 

Op  de nieuwe site helpdeoogst.be kunnen landbouwers met een dringende vraag naar seizoenarbeiders hun vacatures posten.

Lees hier meer over de extra socio-economische en gezondheidsmaatregelen in strijd tegen COVID-19