Vorige week stond ik in plenaire vergadering met één duidelijk vraag. Wanneer komt de regering met een oplossing voor de stijgende energiefactuur van de gezinnen? Ons geduld en dat van vele mensen werd op de proef gesteld, maar er is een akkoord. Een akkoord dat wij met CD&V verdedigen.

Voor CD&V zijn er 3 elementen belangrijk:

  1. We laten de meest kwetsbaren niet los. De verlenging van het sociaal tarief was voor ons evident. Dit zit in het akkoord.  
  2. We steunen de middenklasse met een tijdelijke BTW verlaging op elektriciteit naar 6%. Een voorstel van onze vice-premier Vincent Van Peteghem. Dit levert de middenklasse een korting van 15% op.
  3. We laten niemand letterlijk in de kou laten staan. 30% van de gezinnen in Vlaanderen verwarmt vandaag met stookolie. Een verwarmingspremie ondersteunt ook deze groep.  

Is dit compromis een mager beestje?  

Volgens de oppositiepartijen uiteraard wel. Maar laat ons samen de cijfers eens bekijken. In oktober was er reeds een akkoord waarbij 760 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de meest kwetsbaren. Met het akkoord van vandaag geven we elke euro die de overheid ontvangt dankzij de hoge energieprijzen terug aan alle mensen. De federale regering doet er  nog een extra inspanning bij. In totaal wordt er hiervoor 1,1 miljard euro vrijgemaakt. 

Waarom doen we dit?

We doen dit om de koopkracht alle mensen te beschermen. 

Is hiermee de taak volbracht? 

Absoluut niet, voor CD&V is dit slechts een eerste stap. We nemen nu tijdelijke maatregelen om de mensen nu te helpen.  Maar we moeten durven verder kijken zodat de koopkracht structureel wordt beschermd. In de plenaire vergadering van 27 januari 2022 heb ik reeds opgeroepen tot structurele maatregelen om de energiefactuur te hervormen. Vandaag doe ik dat opnieuw. Wanneer komt deze regering met een structurele hervorming van de energiefactuur? 

Men zegt wel eens  “Never waste a good crisis.”, door het akkoord is de druk even van de verwarmingsketel, maar er moet meer gebeuren. CD&V laat dit dossier niet los. We laten de mensen die ons nodig hebben niet in de steek. 

 Het is nu het moment verder structureel te hervormen. CD&V willen verder hervormen.  

Er is hiervoor al heel wat werk verricht door de ministers van Financiën en van Energie.  

Met accijnzen kunnen we de schokken in de factuur beter opvangen. Het is een efficiënte maatregel voor alle burgers én die bovendien de ondernemers niet raakt.  

 Hervormen is de ambitie van elke partner in deze regering.  Voor een grondige hervorming van de energiefactuur en voor het structureel beschermen van de koopkracht heeft de Eerste-Minister niet alleen een bondgenoot aan CD&V maar ook een mede-trekker.  

Laat ons dus zo snel mogelijk samen aan de slag gaan en rond de tafel te gaan zitten!