In de Kamercommissie Economie wordt woensdag 15 februari 2023 het wetsontwerp behandeld van Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) om overmatige schuldenlast aan te pakken. Consumenten zullen in het voorstel een eerste gratis herinneringsbrief krijgen wanneer een rekening niet op tijd wordt betaald. Daarna heeft de consument minstens 14 kalenderdagen de tijd om de rekening alsnog te betalen vooraleer er kosten aangerekend kunnen worden. Die kosten worden bovendien geplafonneerd. Oost-Vlaams cd&v Kamerlid Leen Dierick is alvast tevreden dat de Minister eindelijk met een voorstel naar de commissie komt, meer dan drie jaar nadat haar voorstel al in de Commissie werd goedgekeurd. “Dit is een eerste zeer belangrijke stap in de juiste richting.” 

In 2019 diende cd&v met Vooruit en de PS een gezamenlijk voorstel in om overmatige schuldenlast bij consumenten aan te pakken. Ondanks dat dit voorstel unaniem werd goedgekeurd in de Kamercommissie van 4 december 2019, werd het helaas nooit door de Plenaire vergadering gestemd.

“Opeenvolgende crisissen hebben op veel mensen een grote financiële impact gehad. Een factuur die niet betaald kan worden, kan vandaag heel snel en onredelijk hoog oplopen door alle bijkomende kosten. Zo komen consumenten in een schuldspiraal terecht en worden ze nog dieper in de problemen geduwd”, zegt Dierick (cd&v).

Het wetsontwerp dat voorziet in een gratis herinnering én een termijn van 14 dagen om daarna de rekening alsnog te betalen zorgt in eerste instantie voor meer ruimte en tijd om de factuur te betalen.

Plafonnering van extra kosten

Daarnaast wordt met dit wetsontwerp vermeden dat er op te laat betaalde facturen onredelijke hoge kosten bovenop het oorspronkelijk bedrag komen. Het wetsontwerp maakt hiermee komaf door de totale invorderingskosten te plafonneren met vaste bedragen.

  • 20 euro: als verschuldigde saldo lager of gelijk is aan 150 euro
  • 30 euro + 10% van verschuldigde bedrag op schijf tussen 150,01 en 500 euro
  • 65 euro + 5% van verschuldigde bedrag op schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2000 euro als verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro.

“Er wordt een zeer belangrijke stap gezet, maar het werk is nog niet af. In mijn eigen voorstel voorzien we dat de consument vóór het ontvangen van de gratis herinnering een betaaltermijn van 30 dagen krijgt. Facturen moet te allen tijde betaald worden en daarom is het belangrijk iedereen voldoende tijd te geven. Vandaag bestaat er geen wettelijke termijn, terwijl er wel een termijn van 60 dagen bestaat voor facturen tussen bedrijven”, zegt Dierick.

Meer informatie:

Leen Dierick - 0478 42 80 00

Leen Dierick | Goedgekeurd wetsvoorstel wil overmatige schuldenlast aanpakken

Leen Dierick | Uitstel, maar geen afstel! Overmatige schuldenlast is voor CD&V een prioriteit