De Bruynkaai was ooit de plaats waar de monding van Dender en Schelde was. Vandaag is het een grijze kille vlakte die dienst doet als een grote parking voor auto’s, vrachtwagens en waar woonwagens worden gedoogd. De stad Dendermonde neemt het engagement op om De Bruynkaai een ware metamorfose te laten ondergaan. De grijze vlakte wordt opgevormd tot een groene oase, waar het aangenaam is om te wandelen en te vertoeven en waarbij de link met de Schelde wordt versterkt.

De parking De Bruynkaai kan je opsplitsen in 3 delen: de vrachtwagenparking, de autoparking en het deel waar er nu recent meergezinswoningen zijn gebouwd. 

Op het deel waar nu de vrachtwagens staan, plant AWV in samenwerking met de stad de bouw van een fietstunnel en fietswegen in het kader van het dossier “ fietstunnels”. (Klik hier voor meer informatie over de herinrichtingsplannen van het kruispunt Mechelse Poort). Onder de Noordlaan, Leopoldlaan en Martelarenlaan komen fietstunnels zodat alle zwakke weggebruikers deze moeten gebruiken en er geen kruisingen meer zijn tussen zwakke weggebruikers en auto- en vrachtverkeer. Samen met AWV hebben we nagedacht hoe we hier een meerwaarde kunnen creëren. Naast de fietstunnels zal er ook een infiltratiebekken komen omgeven door groenbeplantingen en er komt een fietsbrug over het infiltratiebekken dat een knipoog doet naar onze geschiedenis. Voor de vrachtwagens wordt er een alternatief gezocht samen met intercommunale DDS.

Het middelste deel blijft parking voor auto’s, maar gaan we ook vergroenen door er bijvoorbeeld een groene buffer te voorzien.

Het laatste deel is het deel waar de meergezinswoningen staan. Uit een ontwerpend onderzoek is een scenario onderzocht om de huidige De Bruynlaan te verplaatsen richting de bestaande woningen. Daar ligt nu reeds een weg, maar die is afgesloten. De bestaande weg is opgemeten en er zijn ook tellingen gebeurd. Uit deze analyses blijkt dat de bestaande weg dit verkeer aan kan. Op deze manier kan er meer onthard worden en meer vergroend en wordt een gevaarlijk kruispunt Veerstraat-Noordlaan-De Bruynlaan aangepakt. Dit kruispunt is nog steeds een zwart punt en moet veiliger worden. AWV wil hiermee aan de slag, en zal dit aanpakken.

Op korte en op lange termijn zullen er dus ingrepen gebeuren. Als alles afgerond zal zijn, dan hebben we er een mooie groene locatie bij aan de ingang van onze stad!

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00