Zoals u weet werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het lokaal bestuur Dendermonde en Aquafin samen aan een grondige heraanleg van een deel van de Zeelsebaan (N47) en de Steenweg van Grembergen. Er komen comfortabele voeten fietspaden, een vernieuwde rijweg en meer groen.


Ondertussen schieten de werken goed op. De nutswerken en de werken op de Steenweg van Grembergen zijn afgerond. Midden september startten de werken op de Zeelsebaan. Als de weersomstandigheden goed zijn en alles vlot verloopt,
zullen deze eind 2021 klaar zijn. In deze brief geven we u graag een stand van zaken.


Waar werken we op dit moment?


Fase 1: Kant Grootzand - september 2020 tot voorjaar 2021
Momenteel lopen de voorbereidende werken voor het aanleggen van de riolering langs de kant van Grootzand. De wand met waterremmende functie van de ‘kuip’ waarin de riolering komt, is aangebracht. En ondertussen brengen we in deze
rioleringssleuf ook een waterremmende laag aan. Zo hoeft er niet in de diepte bemaald te worden en kan er gegraven worden zonder gevaar voor de stabiliteit van nabijgelegen woningen en gebouwen. We werken daarnaast ook aan het pompstation van Aquafin en plaatsen de bemaling voor tussen de waterremmende wanden.


De rioleringswerken zelf zullen starten begin 2021. Onder goede weersomstandigheden zijn deze klaar in het voorjaar van 2021. De huidige omleidingen blijven behouden. Tijdens het kerstverlof zorgt de aannemer ervoor dat de woningen en handelszaken tijdelijk opnieuw bereikbaar zijn. Ook het centrale ophaalpunt voor huisvuilophaling blijft staan.


Fase 2: Kant Kleinzand - voorjaar 2021 tot eind 2021
In het voorjaar starten we met de tweede fase van de werken. Die bevindt zich aan de kant van Kleinzand. In die tweede fase is de Zeelsebaan van het pompstation tot Grootzand terug toegankelijk voor het verkeer. Meer informatie over deze fase volgt in een latere bewonersbrief.

Bereikbaarheidsadviseur
Werken zonder hinder is helaas onmogelijk. We doen er alles aan om de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Hebt u vragen over deze werken, dan helpt de bereikbaarheidsadviseur u graag verder. Hij/zij houdt een korte lijn met AWV en de aannemer die het project zal uitvoeren. U kunt contact opnemen via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be en 0476/72 22 57 (9 tot 17 u.).


Verder kan u de voortgang van de werken volgen op wegenenverkeer.be/dendermonde.