Uit onderzoek is gebleken dat televerkopers niet altijd de wettelijke voorschriften over de informatieverplichting naleven. In 9 op de 16 gevallen (56%) werden één of meerdere inbreuken vastgesteld. De meeste inbreuken hadden betrekking op het niet of zeer onvolledig informeren van de consument in de precontractuele fase. Essentiële informatie waaronder het bestaan van het wettelijk herroepingsrecht voor de consument, komen in het telefonisch verkoopgesprek vaak niet of nauwelijks aan bod. Ook wordt het commerciële doel van de oproep (het afsluiten van een koop) vaak verhuld. Verder communiceert de televerkoper niet altijd duidelijk over zijn identiteit of die van het callcenter. Ook bij de koopbevestiging op een duurzame drager (mail, brief) wordt de consument niet altijd gewezen op het bestaan van het herroepingsrecht. De televerkoper laat ook soms nog na om het wettelijk voorgeschreven herroepingsformulier ter beschikking te stellen. Dat blijkt uit het antwoord van minister Peeters op mijn parlementaire vraag.

In het verleden bleek dat er via klachten onvoldoende gegevens binnenkwamen over dergelijke verkoopsmechanismen. Ik ben dan ook verheugd e Economische Inspectie eind 2015 - begin 2016 op eigen initiatief een algemeen onderzoek bij de televerkoop heeft uitgevoerd. Ik hoop dat de betrokken ondernemingen de sensibilisering met nadere informatie over de wetgeving zullen respecteren.