Op dinsdag 12 oktober 2021 ondertekende de Dendermondse gemeenteraad unaniem het Lokaal Energie- en Klimaatpakt. Hiermee bevestigt het stadsbestuur nogmaals haar engagement om te zorgen voor een klimaatvriendelijk Dendermonde. Dankzij de ondertekening krijgt onze stad gedurende 10 jaar extra subsidies van de Vlaamse Overheid waarmee we bijkomende acties kunnen ondernemen ten voordele voor het klimaat en tegen de klimaatopwarming. Bij deze acties gaan we ons focussen op vergroening, energie-efficiënt wonen, infiltratie en opvang van water en duurzame mobiliteit.

De ondertekening van dit pakt sluit aan bij werf 8: 'Aandacht voor het klimaat' uit het meerjarenplan van het lokaal bestuur. We zijn volop bezig met de opmaak van een klimaatadaptieplan op maat van de stad. Daaruit zullen begin 2022 concrete acties volgen om de gevolgen van de klimaatproblematiek (hitte, droogte, wateroverlast...) te bufferen.

Heb je zelf nog een idee wat we als stad kunnen doen ten voordele van een klimaatvriendelijker Dendermonde? Laat het me gerust weten! Samen bouwen we verder aan het Dendermonde van vandaag en morgen.