Het lokaal bestuur van Dendermonde heeft haar klimaatadaptieplan klaar. Dit plan moet ervoor zorgen dat Dendermonde klimaatrobuust wordt. We willen daarmee Dendermonde voorbereiden op de klimaateffecten. Aan de hand van een risicoanalyse van het Dendermonds grondgebied en met 61 concrete actiefiches gaan we de strijd aan tegen hitte, verdroging, overstroming en verlies aan biodiversiteit. Door te ontharden, bebossen, meer ruimte te geven aan water en warmteopname te beheersen kunnen we wel degelijk het verschil maken om het veranderende klimaat dragelijk te maken voor onze stad.

Je kan het volledige klimaatadapatieplan raadplegen via https://www.dendermonde.be/nieuwsdetail/10939/het-klimaatadaptatieplan-van-onze-stad-is-goedgekeurd

Willen we slagen in ons opzet dan is het niet alleen aan het stadsbestuur om aan de slag te gaan voor het klimaat. Ook jij kan het verschil maken! Wat kan je zoal doen? Je woning vergroenen, autodelen, de fiets nemen in plaats van de wagen... . Wat je ook kan doen is een plantenbox bestellen. Stad Dendermonde en vzw ABBLO lanceerden in 2022 reeds de plantenbox en in 2023 bieden we deze opnieuw aan. Elke inwoner van Dendermonde kan zo'n plantenbox aanvragen. Een plantenbox kost 10 euro en heeft een waarde van 60 euro. Je kan kiezen voor meerdere en verschillende plantenboxen en je hoeft er zelfs helemaal geen tuin voor te hebben. Met dit initiatief wil het lokaal bestuur meer flora en founa creeëren in Dendermonde. Meer info over de actie vind je hier

Heb je de kriebels te pakken om mee je schouders te zetten onder een klimaatvriendelijk Dendermonde? Neem zeker eens een kijkje op https://www.dendermonde.be/klimaat en bekijk wat je zelf allemaal kan ondernemen en waarbij de stad jou (financieel) kan ondersteunen. 

Samen maken we Dendermonde klimaatvriendelijk!