In het regeerakkoord is er beslist om de kernuitstap te herbevestigen, maar dit was geen golden ticket. De bevoorradingszekerheid mag niet in het gedrang komen én bovendien moet de impact op de prijzen in kaart gebracht worden.

Deze regering is ondertussen 16 maanden bezig en er zijn al tal van goede maatregelen genomen. Er zullen meer windmolens op zee gebouwd kunnen worden. Het CRM mechanisme, dat nieuwe capaciteit moet aantrekken, is in werking. De eerste veiling was een succes, helaas ontbreekt een belangrijke vergunning. De energienorm is eindelijk een feit, en er wordt gewerkt aan een hervorming van de energiefactuur. 

Deze regering werkt dus aan de bevoorradingszekerheid én aan de betaalbaarheid.

Maar uiteraard heeft de voorbije 16 maanden ook de wereld niet stil gestaan. Het energielandschap is wereldwijd in volle transitie, ook in onze buurlanden. Nederland en Frankrijk verlengen de leeftijd van hun kerncentrales en willen er nieuwe bouwen. De recente geopolitieke strubbelingen zorgen ervoor dat onze energiefactuur door het dak is gegaan en dat sommigen woekerwinsten boeken.

Niemand kon dit voorspellen, de huidige maar ook de vorige regering niet!

Ondanks al de goede maatregelen van deze regering is er nog nooit zo’n ongerustheid geweest bij onze burgers en bij onze bedrijven. Zij zijn ongerust over de betaalbaarheid en of de lamp blijft branden na de kernuitstap.

Betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid zijn ook voor CD&V de voornaamste zorgen. Deze gaan voor ons hand in hand. Net daarom vinden we het belangrijk dat zowel piste A (volledige kernuitstap) als piste B (levensduurverlenging kerncentrales) grondig worden onderzocht. Zonder oogkleppen, zonder taboes én met alle recente gegevens! We laten ons niet uit ons lood slaan door harde roepers, maar we luisteren wel naar de bezorgdheden van onze burgers en gezinnen. We willen hen zekerheid geven over de betaalbaarheid, want dat raakt elk van hen. We zijn er ons van bewust dat elke piste valkuilen heeft, geen enkel scenario zal makkelijk zijn. Net daarom is het belangrijk dat het goed onderzocht wordt.

Voor ons zijn er geen taboe’s. Kernenergie zal ook in de toekomst belangrijk blijven, of we ze nu allemaal sluiten of niet. België is een topspeler op het vlak van kernenergie, die toppositie mogen we niet verliezen. Ook SMR’s zijn voor ons geen taboe, maar een mogelijke kans.

In maart zal de regering zich buigen over deze kernuitstap.

Het voorbije energiebeleid van ons land is niet iets waarmee je prijzen haalt. Maar meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik, mijn kinderen en hopelijk mijn kleinkinderen van plan te leven.