De energiefactuur swingt vandaag de pan uit en dit omwille van meerdere redenen: de toenemende wereldwijde vraag naar aardgas, een historisch hoge CO2-prijs en manoeuvres vanuit Rusland. Het resultaat is bijzonder pijnlijk: de energiefactuur is historisch hoog. 

Gezinnen en bedrijven worden hard geraakt in hun portemonnee. Voor zij met een variabel contract of bij wie het contract binnenkort afloopt, zorgen deze hogere tarieven voor veel kopzorgen. Verhogingen van de aardgasfactuur met 125% zijn geen uitzondering Mensen krijgen plots sterk verhoogde voorschotfacturen of vragen zelf om hun voorschot te verhogen uit schrik dat ze de hogere eindfactuur niet kunnen betalen. Kortom, de mensen zijn bezorgd, en terecht, met CD&V delen wij die bezorgdheid!

De mensen stellen nu hun hoop in de overheid om deze prijsstijgingen aan te pakken. Laat me duidelijk zijn, dit is een verantwoordelijkheid van zowel de federale maar ook van de gewestelijke ministers van energie. Iedereen moet binnen zijn bevoegdheid kijken naar maatregelen die we kunnen nemen om de energiefactuur te temperen.

Mensen die het moeilijk hebben om hun factuur te betalen, hebben vandaag geen enkele boodschap aan ministers die naar elkaar wijzen en BTW-verlagingen voorstellen waar zij zelf niet voor bevoegd zijn en meer nog waar hun partij zich altijd tegen verzet heeft! Dit politiek spelletje is de mensen valse hoop geven, want op het einde van de rit gebeurt er niets en dat is niet wat wij als CD&V willen.

CD&V verwacht daadkracht van alle ministers. Er moeten nu maatregelen komen om de energiefactuur onder controle te houden. De energiefactuur mag niet langer een verkapte belastingbrief zijn.

Vanuit CD&V hebben we een actieplan klaar , met concrete maatregelen op alle niveaus, zowel voor korte als lange termijn. U kan deze raadplegen via deze link:

De nood is hoog, de mensen hebben geen boodschap aan ballontjes of aan suggesties, wel aan daadkracht en structurele maatregelen!

Contact: Leen Dierick - 0478 42 80 00