Sinds 1 juni 2016 is er een nieuwe definitie van ambachtsman. De ambachtslieden die de hoedanigheid van ambachtsman willen verwerven, zullen een wettelijke erkenning kunnen aanvragen bij de FOD Economie. Vooral het authentieke karakter van de activiteit, het manuele aspect handenarbeid en de knowhow van de ambachtsman zijn bepalend voor de toekenning van deze erkenning. Dankzij deze erkenning én het bijhorende logo dat de ambachtsman mag gebruiken, kan hij/zij rekenen op een grotere zichtbaarheid bij het publiek. Alle ambachtslieden die de hoedanigheid krijgen, zijn ook terug te vinden in het register van de ambachtslieden.

Uit cijfers die ik heb opgevraagd bij Minister Denis Ducarme (MR) bleek dat sinds 1 juni 2016 1.364 ambachtslieden een aanvraag tot erkenning hebben ingediend. 910 aanvragen werden ingediend in 2016 en 454 in 2017. De meeste erkenningen werden toegekend in de voedingssector en in de sector van de luxeproducten, hout, textiel, meubelen en binnenhuisdecoratie.

De Commissie Ambachtslieden heeft in 60 % (848) van de aanvragen een positieve beslissingen genomen: 606 in 2016 en 242 in 2017. Ongeveer 31 % (432 aanvragen) werden geweigerd: 289 in 2016 en 143 in 2017. Slechts één erkenning werd ingetrokken. 29 aanvragers tekenden bij de Raad Ambachtslieden beroep aan tegen de weigering van de Commissie Ambachtslieden. 13 aanvragers kregen er een positieve beslissing.

Op deze feestelijke Dag van de Ambachten ben ik dan ook verheugd dat de FOD Economie via zijn gebruikelijke communicatiekanalen (twitter, facebook, …) regelmatig zal blijven wijzen op de erkenning als ambachtsman en de voordelen ervan. Niet voor niets in de slogan van deze dag “Ze hebben goud in handen”. Ik ondersteun dan ook ten volle de vraag om voor eind maart 2018 een grote promotiecampagne te organiseren om de ambachtslieden te sensibiliseren om een aanvraag tot officiële erkenning in te dienen.