In 2015 werden in ons land 23.220 pakken van 6 flessen frisdrank, 9.720 blikken en flessen limonade (beiden uit Marokko) en 550 pakken trossen druiven van 5 kilo (uit Egypte) in beslag genomen wegens namaak van bestaande producten. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister Willy Borsus op mijn schriftelijke vraag.

  

2014

aantal

herkomst

Verse aardbeien

2159 kg

Egypte

Verse aardbeien

2175 kg

Egypte

Blikken en flessen limonade

35 760

Marokko

Blikken en flessen Limonade

18 480

Marokko

Alcohol

50 880

Panama

Koffie (pakjes)

120 660

-

 

 

 

2015

aantal

herkomst

Pakjes van 5kg trossen witte druiven

550

Egypte

Blikken en flessen limonade

9 720

Marokko

Pakken van 6 flessen frisdrank

23 220

Marokko

 

Namaakvoedsel betreft een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten waarbij voedselproducten verkocht worden in verpakkingen die nagemaakt zijn van merkproducten. Dit kan gepaard gaan met een gevaar voor de volksgezondheid zoals in geval van zelfgestookte alcohol. Dit hoeft echter niet steeds zo te zijn. Goedkope cava bijvoorbeeld waarvan de labels vervangen worden door dure champagnemerken betreft weliswaar namaak, maar levert geen risico op voor de volksgezondheid.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) neemt samen met de Administratie van Douane en Accijnzen sinds 2012 jaarlijks deel aan de internationale operatie Opson die gericht is op de strijd tegen namaakproducten van voeding en drank en tegen producten die niet aan kwaliteitseisen voldoen. In 2015 vonden hierbij 82 controles plaats in de haven van Antwerpen, 10 op de luchthaven van Bierset en 30 op Brucargo. In Antwerpen werden hierbij 5 inbreuken vastgesteld. Bij 97 en 39 controles in Antwerpen en Brucargo werden in 2014 respectievelijk 9 en 6 inbreuken vastgesteld.

  

 

Controles

Bestemd BE

Inbreuken

2015

   

Antwerpen

82

30

5

Zeebrugge

geen aanbod

  

Bierset

10

 

0

Brucargo

30

21

0

 

   

2014

   

Antwerpen

97

32

9

Brucargo

39

21

6

 

   

2013

   

Antwerpen

32

 

4

Brucargo

20

 

3

 

   

2012

   

Antwerpen

5

 

1

Nachtwinkels Stad Antwerpen

9

 

5

Shop Gent

8

 

5

 

 Om de ware impact te kennen van een bepaalde voedselfraude, dient de fraude natuurlijk eerst ontdekt te worden. De fraudeurs zijn helaas creatief en vinden steeds nieuwe methoden. In de praktijk stellen we vaak ook fraudetechnieken vast met een beperkt gevaar voor de volksgezondheid (toevoeging van water/ijs ter verhoging nettogewicht, duurdere stukken vlees vervangen door goedkopere, …). Daarnaast worden er ook fraudes ontdekt die wel een gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid, zoals het toevoegen van ingrediënten zonder deze te vermelden op het etiket.

 Uit diverse contacten met de voedingssector blijkt dat het probleem van namaakvoedsel zich vooral voordoet in onderontwikkelde en opkomende economieën. De ‘supply chain’ van de verschillende supermarktketens in Westerse landen is te zeer gesloten om (veel) hinder van namaakproducten te ondervinden. Desondanks blijf ik pleiten voor voldoende controles op deze fraude.