“Tegen het einde van deze zomer zullen ambtenaren eindelijk gemachtigd zijn om controles uit te voeren op de werf wat betreft de naleving van de wettelijke verplichting rond burgerlijke aansprakelijkheid voor aannemers,” aldus Oost-Vlaams CD&V Kamerlid Leen Dierick. “Hierdoor kunnen aannemers eindelijk niet langer deze wettelijk verplichte verzekering te omzeilen. Deze beslissing zal een positief effect hebben op de geleverde kwaliteit door de bouwsector. Het belangrijkste is echter de betere bescherming van de bouwheer, of het nu gaat om een groot bedrijf of een jong koppel.” Dierick ondervroeg hierover minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) in de kamercommissie Economie van maandag 5 juli 2021.

Sinds 1 juli 2018 zijn aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector wettelijk verplicht zich te laten verzekeren voor de tienjarige burgerlijke aansprakelijk. Deze verzekering is zeer belangrijk om de bouwheer te beschermen voor gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouwen.

Voor de start van de werken moet de aannemer een verzekeringsattest overhandigen aan de bouwheer én architect. Doet de aannemer dit niet, dan kan de architect of de bouwheer dit opeisen. Leeft de aannemer deze verplichting niet na dan zijn er drie mogelijkheden. De ambtenaren die toezicht houden op de toepassing van deze wet, kunnen een waarschuwing geven. De ambtenaren kunnen ook voorstellen een bedrag te betalen, waardoor voor de overtreder strafvordering vervalt. Tot slot blijft ook een strafrechtelijke procedure mogelijk. Deze inbreuken worden bestraft met een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro.

“Deze wetgeving rond de verplichte aansprakelijkheidsverzekering is al drie jaar van kracht. Toch wachten we tot vandaag op het koninklijk besluit dat de controle door ambtenaren op de werf mogelijk maakt. Ik was dan ook zeer tevreden toen minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) mij informeerde dat eind deze zomer het koninklijk besluit in werking kan treden. Een doortastend controlesysteem is zeer belangrijk om de kwaliteit en de naleving van de wetgeving en het geleverde werk door aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector te evalueren. Ik kijk alvast uit naar de controlecijfers in 2022,” geeft Leen Dierick aan.

Meer informatie:

Leen Dierick – 0478/42 80 00