Vorig jaar werden er 9.184 controles uitgevoerd specifiek gericht op de reglementering inzake allergenen bij voorverpakte levensmiddelen. Bij 9 % van die controles (826) werden er onregelmatigheden vastgesteld. Op de 29.225 controles op niet-voorverpakte levensmiddelen, is de niet-conformiteit nog een pak dramatischer: 56 % of meer dan de helft van de controles (16.366) leidt tot inbreuken. Dat zijn op jaarbasis meer dan 17.000 inbreuken op de wetgeving.Helaas moeten we vaststellen dat men blijft zondigen tegen de regels omtrent etikettering in het algemeen en allergenen in het bijzonder.

Etikettering: slechte gewoontes blijven

Ik hou me al een tijdje bezig met de etikettering van voedsel. Zo stelde ikonlangs vast dat in de periode 2011-2015 meer dan duizend (1.088) processen-verbaal door de Economische Inspectie werden opgesteld voor inbreuken op de reglementering inzake etikettering, benaming, oorsprong, productiemethode, samenstelling en publiciteit van voedingsmiddelen. Het aantal inbreuken per jaar steeg dan ook merkbaar. In 2016 werden er 7.895 controles met betrekking tot etikettering uitgevoerd. Daarvan was 14 % niet conform, oftewel 1.105 onregelmatigheden. Deze controles leidden tot 1.289 processen-verbaal en waarschuwingen. De meeste controles, die onaangekondigd zijn om het verloop ervan niet te beïnvloeden, gebeuren in de sectoren vlees, vis wijn en groeten en fruit.

 De top vijf van onregelmatigheden tijdens een controle is de volgende:

 ·         de ingrediënten die allergieën of intoleranties veroorzaken zijn niet duidelijk zichtbaar op de ingrediëntenlijst

 ·         de ingrediëntenlijst bevat niet alle nodige elementen

 ·         de informatie op het etiket staat niet in de taal (talen) van het taalgebied 

·         de uiterste verbruiksdatum of de datum van minimale houdbaarheid is niet correct vermeld

·         de naam van de verantwoordelijke van het product staat niet correct vermeld op het etiket

Allergenen: dramatische toestand

Allergenen zijn eiwitten die bij heel wat mensen allergische reacties kunnen opwekken. Het is daarom van essentieel belang dat de consument goed wordt ingelicht over de producten die hij koopt. Bij voorverpakte levensmiddelen moeten de allergenen worden opgenomen in de ingrediëntenlijst met duidelijke vermelding van de naam en moet de aanwezigheid benadrukt worden (bv. ander lettertype, andere stijl, kleur enzovoort). Als er geen ingrediëntenlijst is, dan moet de naam vermeld worden na het woord "bevat".  Met betrekking tot onverpakte voeding zijn aanbieders sinds december 2014 verplicht om de aanwezigheid van allergenen (gluten, pinda's, schaaldieren, enz.) te melden aan hun klanten. 

Sinds 2012 beschikt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) over een meldpunt voor klachten met betrekking tot de etikettering van levensmiddelen en de vermelding van allergeneninformatie.

 

Klachten

2012

2013

2014

2015

2016

Etikettering

50

75

66

62

59

Allergeneninformatie op de etiketten

5

10

6

18

12

Sinds vorig jaar is het FAVV ook gestart met de controle op informatie over allergenen. Bij een controle moet kunnen aangetoond worden dat de vereiste allergeneninformatie hetzij schriftelijk beschikbaar is voor de consument op de plaats van de verkoop, ofwel onmiddellijk ter plaatse mondeling aan de consument kan meegedeeld worden. Dat betekent dat ook het personeel voldoende op de hoogte moet zijn. Wat betreft de voorverpakte levensmiddelen stelde men op 9.184 controles 826 onregelmatigheden vast (9 %). De twee aspecten die men controleerden waren de aanwezigheid van allergenen op de ingrediëntenlijst en de verplichte, duidelijke zichtbare vermelding. Kijken we naar de 29.225 controles op niet-voorverpakte levensmiddelen, dan stelt men 16.366 onregelmatigheden vast (56 %). Dat wil zeggen dat in meer dan de helft van de gevallen er geen mondelinge of schriftelijke informatie was voor de consument. Hoewel we nog steeds in een eerste fase van controle zitten, die moet leiden tot meer sensibilisering bij aanbieders, stemt dit toch tot nadenken. Uiteindelijk moet de gezondheid en veiligheid van de consument primeren. Na de eerste waarschuwingen en pv’s zullen we in de fase van hercontrole onze conclusies moeten trekken. Ik roep bevoegd minister Borsus op om in dialoog te gaan met de sector en het probleem aan te pakken via doorgedreven sensibilisering en een specifiek opleidingsaanbod. Verandering gebeurt niet van de ene op de andere dag. Laten we de sector nog even de tijd gunnen alvorens we overgaan op sanctionering.