In de Kamer van volksvertegenwoordigers wordt momenteel een regeling uitgewerkt rond het betalingsuitstel van consumentenkredieten. Dergelijke opschorting moet consumenten beschermen die betalingsproblemen ondervinden door de coronacrisis. Vorige maand werd al uitstel verleend aan gezinnen voor de afbetaling van hun hypothecair krediet. Kamerlid Leen Dierick (CD&V) bereikte een compromis door een amendement op het PS-voorstel, dat ondertekend werd door Open VLD, MR, PS en sp.a.

Concreet voorziet het amendement dat de kredietgever op vraag van de kredietnemer uitstel van betaling dient te verlenen voor een termijn van maximum drie maanden. De maximale uitstel van 3 maanden kan wel eenmalig worden verlengd met nog eens een nieuwe termijn van 3 maanden.

Het amendement van CD&V stelt ook enkele voorwaarden. Zo moet minstens één van de kredietnemers een inkomensverlies lijden ten gevolge van de coronacrisis. Daarnaast mag de betalingsachterstand van de kredietnemer niet meer dan één maandelijkse aflossing bedragen op 1 april 2020.

Indien op moment van de aanvraag de kredietnemer meer dan 25.000 euro spaargeld heeft, is de kredietgever niet meer verplicht om een uitstel toe te kennen.

Vele gezinnen ondervinden door de crisis financiële moeilijkheden,” zegt Kamerlid Leen Dierick (CD&V). “Niet alleen de afbetaling van een hypotheek, maar ook van kleinere aankopen op krediet (zoals een auto of wasmachine) kunnen financieel zwaar doorwegen voor wie door de coronacrisis minder verdient. Het is cruciaal voor onze economie om deze mensen en hun koopkracht optimaal te beschermen.”

Kamerlid Leen Dierick had in de Commissie Economie de vraag gesteld aan Minister Nathalie Muylle (CD&V) of dit ook niet kon onderzocht worden. Minister Muylle deelde mee dat ze positief stond tegenover het voorstel, maar dat ze het initiatief graag aan het parlement laat. CD&V diende daarom een wetsvoorstel in om het consumentenkrediet uit te stellen, dat nu als basis dient van het amendement op een eerder ingediend PS-voorstel.

Meer informatie:

Leen Dierick: 0478 42 80 00