Minister van werk Nathalie Muylle laat toe dat de tijdelijke werkloosheidsuitkering, in specifieke situaties, gecombineerd wordt met het uitoefenen van arbeidsactiviteiten.

Nathalie Muylle:  “We hebben veel vragen ontvangen over vrijwilligerswerk, interimwerk en de nood aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. Normaal kan men geen werkloosheidsuitkering ontvangen wanneer men een loon ontvangt of arbeid uitoefent. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden maken we dit voor een aantal groepen mogelijk mits een aantal voorwaarden. Concreet laten we vanaf 13 maart tot 30 juni toe dat de tijdelijke werkloosheidsuitkering wordt gecombineerd met vrijwilligerswerk of een bijberoep en zorgen we dat ook interimmers een beroep kunnen doen op de uitkering.“

Hieronder de categorieën die onder deze versoepeling vallen:

  1. Vrijwillige brandweer en vrijwilligers van de civiele bescherming

Het is toegelaten om tijdens de tijdelijke werkloosheid, activiteiten als vrijwillige brandweer en als vrijwilliger van de civiele bescherming te verrichten. De hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden. Hiervoor dienen geen specifieke formaliteiten vervuld te worden.

  1. Andere activiteiten als vrijwilliger

Een vrijstelling van meldingsplicht geldt voor de tijdelijke werkloze die een vrijwillige activiteit wil uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie. De grensbedragen van de niet-belastbare vergoedingen voor vrijwilligers bedragen voor het aanslagjaar 2020  34,71 euro per dag en 1.388,40 euro per jaar.

Uiteraard mogen geen vrijwillige activiteiten worden uitgeoefend die zouden ingaan tegen de sanitaire maatregelen van 1.5 m afstand bewaren

  1. Uitoefenen van een reeds eerder uitgeoefend bijberoep

Er wordt een versoepeling toegestaan voor tijdelijk werklozen die, vooraleer ze op tijdelijke werkloosheid werden gesteld, al een bijberoep uitoefenden. Dit bijberoep moet niet aangegeven worden en de inkomsten daaruit zijn zonder invloed op de werkloosheidsuitkering.

  1. Aanvatten nieuwe tewerkstelling

De tijdelijke werkloze mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een werkgever, andere dan deze waarbij hij tijdelijk werkloos is gesteld. Vb. via interim, arbeidsovereenkomst bepaalde duur, …

De werkloze dient hierover afspraken te maken met de werkgever die hem in tijdelijke werkloosheid plaatste.

De werkloze moet deze tewerkstelling signaleren aan zijn uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. De tewerkstelling moet geldig aangegeven zijn door de werkgever. De inkomsten van deze tewerkstelling kunnen niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering. Indien nodig, zal een terugvordering gebeuren van de teveel uitbetaalde uitkeringen.

  1. Werkloze interim werknemers

De interimwerknemers die normaal verder bij eenzelfde gebruiker interimwerk zouden uitvoeren, kunnen gedurende de onderbreking van de tewerkstelling als gevolg van COVID-19 uitzonderlijk ook toegelaten worden tot de tijdelijke werkloosheid. De contractuele band met de interimwerkgever moet wel behouden blijven.

De RVA zal zijn onderrichtingen met betrekking tot deze situaties aanpassen en op de website publiceren.