CD&V-Kamerleden Steven Matheï en Leen Dierick hebben een wetsvoorstel ingediend om het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw te verlengen tot eind 2024. “Deze maatregel maakt het voor heel wat gezinnen gemakkelijker om tegen lagere kosten een woning te bouwen en te verwerven. Zo geven we opnieuw zuurstof aan de bouwsector en de woningmarkt. Bovendien vernieuwen we ons woonpatrimonium, wat een positief ecologisch effect heeft,” zegt Steven Matheï. De Confederatie Bouw schaart zich achter het voorstel.

 Sinds 1 januari 2021 is het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw uitgebreid van 32 centrumsteden naar het hele Belgische grondgebied. Uit cijfers die Steven Matheï opvroeg bij minister Van Peteghem blijkt dat in 2021 16.168 aanvragen voor het verlaagd btw-tarief werden ingediend. De maatregel loopt nog tot 31 december 2022. Eind vorig jaar gaf Europa groen licht voor een eventuele verlenging en ook minister Van Peteghem toonde zich al meermaals voorstander van een verlenging van twee jaar.

 CD&V wil ervoor zorgen dat ook na 31 december 2022 het verlaagd btw-tarief van toepassing blijft en dat onder dezelfde voorwaarden die vandaag gelden. Op die manier kan de maatregel snel en correct worden geïmplementeerd en kan er verder gewerkt worden aan een versnelde vernieuwing en verduurzaming van het woonpatrimonium. Matheï en Dierick dienden daarom een wetsvoorstel in om de maatregel te verlengen tot 31 december 2024.

Steven Matheï: “Met een verlenging van het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw kunnen meer gezinnen tegen lagere kosten een nieuwe woning bouwen en verwerven. Ook de positieve ecologische impact kan zo verder uitgebreid worden.”

 Leen Dierick: “Veel bouwprojecten die nu of binnenkort worden opgestart, zullen na 2022 nog niet afgerond zijn. Door corona en door laattijdige leveringen van bouwmaterialen hebben immers heel wat werven vertraging opgelopen.  Zowel gezinnen als ontwikkelaars verdienen daarom snel duidelijkheid en rechtszekerheid. Met ons wetsvoorstel willen we hen die zekerheid bieden. ”

Niko Demeester, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw, schaart zich achter dit voorstel: “Een verlenging van deze maatregel is noodzakelijk om zekerheid te bieden aan projecten die nu nog in een beginfase zitten, maar waarvan de vergunning binnenkort wordt afgeleverd en er vervolgens een afbraak dient te gebeuren. Gevolg is immers dat de effectieve bouw pas na december 2022 kan beginnen. Heel veel kopers voor te slopen verouderde panden geraken daardoor afgeschrikt. Zij willen immers wel kopen, maar zij willen ook de zekerheid hebben dat zij kunnen genieten van het 6% btw-regime. Sloop en heropbouw van verouderde panden is in de meeste gevallen veel beter voor het klimaat en het milieu dan gedeeltelijke renovatie. Het vermindert ook de druk om nieuwe bouwgronden aan te snijden.”

Contact:

Leen Dierick - 0478/42 80 00