Kamerlid Leen Dierick wil onredelijk gulle promoties verbieden om voedselverspilling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan, en een faire vergoeding te verzekeren en bewust koopgedrag te promoten. Ze diende daarvoor een wetsvoorstel in waardoor promoties op landbouw- en voedingsproducten maar maximaal 34% van de waarde van de originele verkoopprijs van een product mogen bevatten. Door dit voorstel zullen promoties als 1+3 gratis niet langer mogelijk zijn, maar een derde product gratis aanbieden bij aankoop van twee producten (2+1 gratis) blijft wel mogelijk.

“Vandaag zien we dat de slinger doorslaat en er promoties ontstaan tot 1+3 of 1+5 gratis. Hierdoor ontstaat een concurrentiestrijd waarin enkel de allergrootste ketens kunnen blijven overleven en waarbij de voedselproducent, namelijk de boer, het slachtoffer wordt. Het wetsvoorstel heeft tot doel voor onze voedingsproducenten een faire vergoeding te geven, een gezonde concurrentiemarkt te behouden en tegelijk de omslag te maken naar een duurzamer consumptiemodel”, zegt Leen Dierick.

Moordende concurrentie in de verkoopsector

Volgens Dierick ontstaat door excessieve promoties een race to the bottom en schaalvergroting. De promoties zijn een middel geworden om concurrentie te elimineren. Een concurrentiestrijd die enkel door grote, multinationale ketens kan volgehouden worden. Daardoor komt de leefbaarheid van de sector in het gedrang en hebben KMO’s, buurtwinkels en speciaalzaken geen kansen om te overleven. “Denk aan de lokale groenten- en fruitwinkel. Maar ook onze bakkers en slagers.” De druk is volgens Dierick zo groot dat zelfs de grote ketens eronder doorgaan: “Het verhaal van Delhaize spreekt in dit geval boekdelen. Het slachtoffer is telkens het personeel en de consument”.

Faire vergoeding voor de producenten

De promoties zijn een manier geworden om concurrentie uit de markt te werken. Maar daar worden ook de producenten slachtoffer van. Stuntpromoties getuigen van weinig respect voor het werk van onze boeren. Dit wetsvoorstel pleit voor een waardige vergoeding voor hun werk en hun producten.

Excessieve prijspromoties zorgen bovendien voor steeds kleinere marges, waardoor ook de investeringsruimte van de voedingsproducenten verkleint, terwijl net aan die sector wel investeringen en verduurzaming wordt gevraagd. “Ecologische en diervriendelijke productie vraagt grote investeringen.”

Ook consument heeft baat bij gezonde concurrentie

Ook de consument vaart op termijn niet altijd goed bij stuntpromoties, weet Dierick. “Het gaat vaak om producten waarvan de houdbaarheidsdatum nadert of die van mindere kwaliteit zijn, waardoor de consument koopt om daarna weg te gooien. Het is heus geen liefdadigheid van de supermarktketens uit.” De consument heeft ook allerminst baat bij marktdominantie door een beperkt aantal spelers. Zwakke concurrentie zorgt voor marktverschraling en dus minder keuze.

Tot slot moet het wetsvoorstel ook het bewustzijn van de consument vergroten. We moeten de omslag maken, weg van overconsumptie en voedselverspilling. We moeten bewustzijn creëren in ons koopgedrag.”

Het wetsvoorstel van Dierick werd reeds afgetoetst bij verschillende sectororganisaties, waaronder Boerenbond, Unizo en Buurtsuper. “Ik ben tevreden dat zij positief staan ten opzichte van ons voorstel.”

Meer informatie:

Leen Dierick - 0478 42 80 00